Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Bierkowo

USŁUGI STOLARSKO-DEKARSKIE IWONA LEMIESZEK

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
Adres: 76-200 Bierkowo, ul. Grabowa 20

KAMIENIARSTWO KOREJWO - MICHAŁ KOREJWO

Główna działalność: Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
Adres: 76-200 Bierkowo, ul. Grodzka 21

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE JUSTYNA BOJKO

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 76-200 Bierkowo, ul. Słoneczna 23

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA MIROSŁAW NIELUB

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 76-200 Bierkowo, ul. Aleja Lipowa 34

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "ROM-BUD" ROMAN BURZYŃSKI

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 76-200 Bierkowo, ul. Grodzka 113

USŁUGI SPRZĘTOWE- DANIEL KOZIOŁ

Główna działalność: Przygotowanie terenu pod budowę
Adres: 76-200 Bierkowo, ul. Dębowa 6

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY - JACEK NOWAKOWSKI

Główna działalność: Wykonywanie instalacji elektrycznych
Adres: 76-200 Bierkowo, ul. Spacerowa 4

INWESTMAT GEO MATEUSZ PINIAŃSKI

Główna działalność: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Adres: 76-200 Bierkowo, Bierkowo 118 lok. 5

FIRMA BUDOWLANO-HANDLOWA "MARCIN i SYN" MARCIN DOŻYNKIEWICZ

Główna działalność: Malowanie i szklenie
Adres: 76-200 Bierkowo, ul. Bukowa 10

Make Some Noise Dawid Życzkowski

Główna działalność: Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
Adres: 76-206 Bierkowo, ul. Dębowa 18

ALEKSANDER DZIURAWIEC: "OGRODY" SPÓŁKA CYWILNA

Główna działalność: Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
Adres: 76-206 Bierkowo, Bierkowo 155

ANDRZEJ PERLIŃSKI: "OGRODY" SPÓŁKA CYWILNA

Główna działalność: Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
Adres: 76-206 Bierkowo, Bierkowo 155

MAGDALENA NOWAKOWSKA "ARTGLASS"

Główna działalność: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: 76-200 Bierkowo, ul. Bukowa 42

DORADCA FINANSOWO-UBEZPIECZENIOWY PAWEŁ ŚMIETANA

Główna działalność: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
Adres: 76-200 Bierkowo, Bierkowo 114 lok. 8

"INTERNET-GROUP" TOMASZ LEŚNIAK

Główna działalność: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
Adres: 76-206 Bierkowo, ul. Bukowa 31

TOMASZ KAŁUŻYŃSKI: AUTO COMPLEX SPÓŁKA CYWILNA

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
Adres: 76-200 Bierkowo, ul. Grodzka 172

FIRMA HANDLOWA HENRYK NOWAK

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 0 Bierkowo, BIERKOWO 89