Województwa

Miasta

Lista firm w mieście D�bowiec

WOWRY ANDRZEJ F.P.H.U.

Główna działalność: Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
Adres: 43-426 D�bowiec, Ogrodzona 132

BRODA KAROL MIRIOS�AW P.P.U.H. "DREWLAND"

Główna działalność: Produkcja wyrobów tartacznych
Adres: 42-426 D�bowiec, Ogrodzona 93

DUDA MIROS�AW STOLARSTWO

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
Adres: 43-426 D�bowiec, Gumna 6

WINCENTY FEDRIZZI

Główna działalność: Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
Adres: 43-426 D�bowiec, Gumna 115

ZAWADA HALINA PRZETW�RSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
Adres: 43-426 D�bowiec, Kostkowice DWORSKA 48

OLMA TOMASZ PRZEDSI�BIORSTWO WIELOBRAN�OWE "MASTER"

Główna działalność: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: 43-426 D�bowiec, Gumna 92

KALETA GUSTAW �LUSARSTWO US�UGOWE

Główna działalność: Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
Adres: 43-426 D�bowiec, Kostkowice DWORSKA 59

CHE�MI�SKA-MA�YSZ GRA�YNA PRACOWNIA TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ

Główna działalność: Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
Adres: 43-426 D�bowiec, Kostkowice D�BOWIECKA 101

KOSTORZ RENATA "RENEbud" KOMPLEKSOWE BUDOWY I REMONTY, INSTALACJE C.O. WODNO - KANALIZACYJNE, GAZOWE

Główna działalność: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: 43-426 D�bowiec, Gumna 23

FRANEK S�AWOMIR US�UGI OG�LNOBUDOWLANE

Główna działalność: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: 43-426 D�bowiec, DĘBOWIEC LE�NA 30

MA�YSZ ADRIAN PRZEDSI�BIORSTWO WIELOBRAN�OWE

Główna działalność: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: 43-426 D�bowiec, Gumna 114

WR�BEL W�ODZIMIERZ US�UGI BUDOWLANE

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 43-426 D�bowiec, Ogrodzona 153

RASZYK HENRYK US�UGI KOPARKAMI W TYM REKULTYWACJA STAW�W I ROW�W

Główna działalność: Przygotowanie terenu pod budowę
Adres: 43-426 D�bowiec, Ogrodzona 176

CIE�LAR ROBERT ZAK�AD US�UGOWY

Główna działalność: Wykonywanie instalacji elektrycznych
Adres: 43-426 D�bowiec, Simoradz 104

ZAHRAJ HENRYK VITOTECH - SYSTEM

Główna działalność: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Adres: 43-426 D�bowiec, Simoradz 86

MACURA RAFA� VT - S

Główna działalność: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Adres: 43-426 D�bowiec, Simoradz 140

PINKAS TOMASZ "TOMO"

Główna działalność: Zakładanie stolarki budowlanej
Adres: 43-426 D�bowiec, Kostkowice OSIEDLOWA 20 lok. 10

�O�KO TOMASZ US�UGI BUDOWLANE

Główna działalność: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
Adres: 43-426 D�bowiec, Ogrodzona 49

KOJMA SYLWIA ZAK�AD FRYZJERSKI

Główna działalność: Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Adres: 43-426 D�bowiec, Iskrzyczyn 12

KARINA OLSZAR

Główna działalność: Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
Adres: 43-426 D�bowiec, Ogrodzona 152 lok. 9

GOLEC MARIOLA "JOLA B�YSK"

Główna działalność: Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
Adres: 43-426 D�bowiec, Kostkowice OSIEDLOWA 20 lok. 8

�ADO� J�ZEF AGENCJA PRZEWODNICZA "KOLIBA" J�ZEF �ADO�

Główna działalność: Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
Adres: 43-426 D�bowiec, Ogrodzona 150 lok. 1

WOJTEK KRZYSZTOF US�UGI KRE�LARSKIE

Główna działalność: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Adres: 43-426 D�bowiec, Simoradz 211

PO�C URSZULA F.U.H.G. BIURO RACHUNKOWE

Główna działalność: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
Adres: 43-426 D�bowiec, Ogrodzona 98

ADAM KLI�

Główna działalność: Przygotowywanie i podawanie napojów
Adres: 43-426 D�bowiec, Kostkowice ul. OSIEDLOWA 18 lok. 4

KAROLAK ADAM FIRMA US�UGOWO - HANDLOWA ,,OGNIK"

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 43-426 D�bowiec, Gumna 68

�Y�A ROBERT F.P.H.U. "ROB - T"

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 43-426 D�bowiec, Kostkowice D�BOWIECKA 12

G�OWA MARIUSZ P.P.U.H.

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 43-426 D�bowiec, Ogrodzona 97

PIOTR WIG�ASZ

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 43-426 D�bowiec, Kostkowice D�BOWIECKA 43

STANIS�AWA PARCHA�SKA

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
Adres: 43-426 D�bowiec, Gumna 71

ZAWADZKI PIOTR GSM - DOCTOR

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 43-426 D�bowiec, Ogrodzona 98

TRZCI�SKI STANIS�AW F.H.U. "JAPIS"

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 43-426 D�bowiec, Simoradz 114

G�RNIAK LUDMI�A SKLEP OG�LNOSPO�YWCZY

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: 43-426 D�bowiec, Gumna 32

STEC KRYSTIAN TRANSPORT CIʯAROWY

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
Adres: 43-426 D�bowiec, Iskrzyczyn 45

HO�OTA MARIAN P.P.U.H. ,,TERMOGLAZ"

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 43-426 D�bowiec, Simoradz 159