Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Somianka

Andrzej Sławomir Kukliński P.P.H.U. "ANDEX"

Główna działalność: Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
Adres: 7-206 Somianka, Wola Mystkowska 67

Gabinet Medycyny Naturalnej "POLARITY" Jadwiga Dytrych-Grabowska

Główna działalność: Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
Adres: 7-203 Somianka, Somianka 56B

Jan Jakubowski - 07-203 Somianka

Główna działalność: Działalność organizacji religijnych
Adres: 7-203 Somianka, Popowo Kościelne 69

Paweł Żmijewski PAWEX ROBOTY ZIEMNE

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 7-203 Somianka, Popowo-Parcele Nadbużańska 25

Remark Marek Kwiatkowski

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 7-206 Somianka, Wola Mystkowska 3

"AD ELEKTRO" Adrian Deptuła

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
Adres: 7-203 Somianka, Somianka 52

CDME MARCIN PODOLAK

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
Adres: 7-203 Somianka, Stare Płudy 36

Lovebike Kacper Michałowski

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 7-203 Somianka, Popowo-Letnisko ul. Trzech Sosen 6

"SZULIK" Arkadiusz Szuliński

Główna działalność: Pozostała działalność pocztowa i kurierska
Adres: 7-203 Somianka, Jasieniec 14

Karolina Jabłońska - 07-203 Somianka

Główna działalność: Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
Adres: 7-203 Somianka, Wielątki Rosochate 15

Artur Kuczer "ART.SERWIS"

Główna działalność: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
Adres: 7-203 Somianka, Somianka-Parcele 16A lok. 2

Marta Misztal BBK TRAINING

Główna działalność: Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
Adres: 7-203 Somianka, Popowo-Parcele 11A

Rekreacja Konna Rafał Gajewski

Główna działalność: Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
Adres: 7-203 Somianka, Popowo-Parcele Nadbużańska 2

RAINBOW LIVE Magdalena Jeż

Główna działalność: Nauka języków obcych
Adres: 7-206 Somianka, Ostrowy 1C

Leszek Deptuła P.H.U. "UNI-TRANS" S.C

Główna działalność: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
Adres: 7-203 Somianka, Stare Płudy 14

Marek Zglec

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 7-206 Somianka, Stare Kozłowo 5

USŁUGI ROLNICZE JANUSZ PIOTR ZAŁOGA

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 7-206 Somianka, Nowe Wypychy 32

Gospodarstwo Rolne Krzysztof Rakowski

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 7-203 Somianka, Wielęcin 19

Gospodarstwo Rolno-Usługowe Anna Sobierańska

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 7-203 Somianka, Nowe Płudy 9

Dorota Mościńska "DORPOL"

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 7-206 Somianka, Stare Wypychy 13

Mirosław Szczerba - 07-206 Somianka

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 7-206 Somianka, Stare Kozłowo 10

USŁUGI LEŚNE JERZY PRZYBYSZ

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 7-203 Somianka, Wielątki Rosochate 14

Zdzisław Budziłek Firma Usługowo-Handlowa

Główna działalność: Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
Adres: 7-203 Somianka, Michalin 23

MERITUM-CEZARY BUDZIŁEK

Główna działalność: Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
Adres: 7-203 Somianka, Michalin 23

Dariusz Kamiński - Zakład Przetwórstwa Mięsa

Główna działalność: Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
Adres: 7-206 Somianka, Stary Mystkówiec 8

Zakłady Mięsne Somianka Andrzej Ruciński

Główna działalność: Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
Adres: 7-203 Somianka, Somianka 88

Usługi Krawieckie Hanna Kamińska

Główna działalność: Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
Adres: 7-206 Somianka, Wola Mystkowska 56

Kamil Siemieniewski Usługi Tartaczne-Transport

Główna działalność: Produkcja wyrobów tartacznych
Adres: 7-206 Somianka, Stare Kozłowo 29

Adam Zieliński Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe

Główna działalność: Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
Adres: 7-203 Somianka, Wielęcin 47

Kazimierz Andrzej Wróbel STAL GROT Usługi Ślusarsko-Kowalskie

Główna działalność: Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
Adres: 7-206 Somianka, Stare Wypychy 4

Usługi Ślusarskie Nożykowski Jacek

Główna działalność: Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
Adres: 7-206 Somianka, Stary Mystkówiec 7

Produkcja Handel Usługi "Marks" Mariusz Kurowski

Główna działalność: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: 7-203 Somianka, Somianka 31

Jan Jankowski Ślusarstwo Produkcyjne Usługi Transportowe

Główna działalność: Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
Adres: 7-203 Somianka, Somianka-Parcele dz.68/3

MAR-INOX MAREK ŚLESIK

Główna działalność: Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Adres: 7-203 Somianka, Stary Mystkówiec 48

TEKBUD BARTŁOMIEJ NIEDZIÓŁKA

Główna działalność: Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Adres: 7-203 Somianka, Popowo-Letnisko ul. Świetlana 8

"L-SERWIS" Henryk Lemański

Główna działalność: Naprawa i konserwacja maszyn
Adres: 7-203 Somianka, Somianka 86

Paweł Skura Naprawa i konserwacja maszyn

Główna działalność: Naprawa i konserwacja maszyn
Adres: 7-203 Somianka, Stare Płudy 9

Marcin Paweł Tolak

Główna działalność: Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
Adres: 7-203 Somianka, Nowe Płudy 23

PGM MAT-BUD Klaudia Matyga

Główna działalność: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: 7-206 Somianka, Stare Kozłowo 16

Adam Wojtaszek "AD-BUD"

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 7-206 Somianka, Wola Mystkowska 1