Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Białopole

Jarosław Wilgos Usługi rolnicze

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 22-135 Białopole, Buśno 34

Krzysztof Kramek - 22-135 Białopole

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 22-135 Białopole, Kościelna 18

Henryk Zdybel Usługi rolnicze

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 22-135 Białopole, Teresin 69

Sławomir Jelinek Usługi Rolnicze

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 22-135 Białopole, Raciborowice-Kolonia 74

Gospodarstwo Rolne Piotr Włodarczyk

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 22-135 Białopole, ul. Polna 2

Usługi Rolnicze Mariusz Kamiński

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 22-135 Białopole, ul. Borowinowa 9

Roman Małek - Usługi Rolnicze

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 22-135 Białopole, Strzelce-Kolonia 20

Henryk Adamek Usługi Rolnicze

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 22-135 Białopole, Teresin 8

USŁUGI ROLNICZE Ciężki Kazimierz

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 22-135 Białopole, Raciborowice 76

Krystyna Tkaczyk Stacja Przechowywania i Schładzania Mleka

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
Adres: 22-135 Białopole, Kicin 35

Jolanta Ciszewska PUNKT ODBIORU MLEKA

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
Adres: 22-135 Białopole, Strzelce 50

Elżbieta Kusy Przechowywanie płodów rolnych

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
Adres: 22-135 Białopole, Teresin 10A

TERESA PACUSZKA STACJA CHŁODZENIA MLEKA

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
Adres: 22-135 Białopole, Buśno 61

MARCIN ZINKIEWICZ S.C. ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH "RUNO"

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 22-135 Białopole, HORESZKOWICE 42

Szymon Zieliński S.C. ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH "RUNO"

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 22-135 Białopole, Horeszkowice 42

Lucjan Lichtarski Zakład Usług Leśnych J. Lichtarski i Spółka

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 22-135 Białopole, Horeszkowice 3

Tomasz Buliński - 22-135 Białopole

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 22-135 Białopole, Horeszkowice 3

Mariusz Tkaczyk S.C. ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH "RUNO"

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 22-135 Białopole, Horeszkowice 42

Stanisław Olucha s.c. Zakład Usług Leśnych "RUNO"

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 22-135 Białopole, Horeszkowice 42

Ireneusz Pacuła s.c. Zakład Usług Leśnych "RUNO"

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 22-135 Białopole, Horeszkowice 42

Władysław Ciężczak S.C. ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH "RUNO"

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 22-135 Białopole, Horeszkowice 42

MAREK ZINKIEWICZ S. C. ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH "RUNO"

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 22-135 Białopole, Horeszkowice 42

Krzysztof Tukiendorf s.c. Zakład Usług Leśnych "RUNO"

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 22-135 Białopole, Horeszkowice 42

Marek Żebrowski s.c. Zakład Usług Leśnych "RUNO"

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 22-135 Białopole, Horeszkowice 42

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "ROL-DRZEW" Szpunar Grzegorz

Główna działalność: Produkcja wyrobów tartacznych
Adres: 22-135 Białopole, I Armii Wojska Polskiego 20

Daniel Artur Mazur Zakład Produkcyjno-Handlowy "DIM"

Główna działalność: Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
Adres: 22-135 Białopole, Buśno 87C

Wiesław Ochęduszko Usługowy Zakład Betoniarsko-Kamieniarski

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
Adres: 22-135 Białopole, Buśno 84

Henryk Dowierciał Zakład Kamieniarski

Główna działalność: Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
Adres: 22-135 Białopole, Raciborowice 55

Andrzej Suwała SAWAX

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: 22-135 Białopole, Kościelna 4

Tomasz Padziński Usługi Elektryczne

Główna działalność: Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
Adres: 22-135 Białopole, Teresin 2

EL-SOW Bartosz Padziński Usługi elektryczne

Główna działalność: Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
Adres: 22-135 Białopole, Teresin 2

Sławomir Oluf

Główna działalność: Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
Adres: 22-135 Białopole, Buśno 14

Jan Garbacz Spółka Cywilna K. Buczko & J. Garbacz

Główna działalność: Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Adres: 22-135 Białopole, Maziarnia Strzelecka 15 lok. 1

Krzysztof Buczko Spółka Cywilna K. Buczko & J. Garbacz

Główna działalność: Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Adres: 22-135 Białopole, Maziarnia Strzelecka 15 lok. 1

Mirosław Billewicz Usługi Remontowo-Budowlane

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 22-135 Białopole, Raciborowice 18

Marcin Piasecki "BUD - MART"

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 22-135 Białopole, ul. Chełmska 28

USŁUGI BUDOWLANE Edward Sulowski

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 22-135 Białopole, ul. 3 Maja 4

Krzysztof Zarek Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe "CEKUZ"

Główna działalność: Roboty związane z budową dróg i autostrad
Adres: 22-135 Białopole, Hrubieszowska 10E

FEL-BUD Tomasz Fel

Główna działalność: Przygotowanie terenu pod budowę
Adres: 22-135 Białopole, Raciborowice 22a

USŁUGI HYDRAULICZNE Pawelec Marek

Główna działalność: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Adres: 22-135 Białopole, ul. Chełmska 21