Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Redzikowo

"AVENTIN" VADEMECUM JĘZYKA ANGIELSKIEGO(AVENTIN ENGLISH LANGUAGE HOUSE) PIOTR POTACZAŁA

Główna działalność: Nauka języków obcych
Adres: 0 Redzikowo, Redzikowo 23A lok. 7

ZASŁUG USŁUG LEŚNYCH ROBERT SADOWSKI

Główna działalność: Pozyskiwanie drewna
Adres: 76-200 Redzikowo, Redzikowo 28 lok. 17

"PETROL-SERWIS" CEZARY MIŁEK

Główna działalność: Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
Adres: 76-204 Redzikowo, Redzikowo 26 lok. 17

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA - MATEUSZ PIETKIEWICZ

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 76-200 Redzikowo, Redzikowo 6D lok. 8

PRACE ZIEMNE CZESŁAW PILECKI

Główna działalność: Przygotowanie terenu pod budowę
Adres: 76-200 Redzikowo, Redzikowo 11B

GEO-TECH PIOTR PRZYBYŁA

Główna działalność: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Adres: 76-200 Redzikowo, Redzikowo 26 lok. 32

USŁUGOWY ZAKŁAD HYDRAULICZNY I BUDOWLANY TOMASZ WIĘCKOWSKI

Główna działalność: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Adres: 76-200 Redzikowo, Redzikowo 15D

"GLAMOUR" ANNA ANDRZEJEWSKA

Główna działalność: Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Adres: 76-200 Redzikowo, Redzikowo 16B

ZAKŁAD FRYZJERSKI KATARZYNA RUSINEK

Główna działalność: Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Adres: 0 Redzikowo, Redzikowo 24

MRSWIM MAGDALENA ROSZAK

Główna działalność: Pozostała działalność związana ze sportem
Adres: 76-200 Redzikowo, Redzikowo 16B

ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY "BIEDRONECZKA" KATARZYNA BLADOSZEWSKA

Główna działalność: Opieka dzienna nad dziećmi
Adres: 76-200 Redzikowo, Redzikowo 37

USŁUGI PIELĘGNIARSKIE RENATA IWANICKA

Główna działalność: Praktyka pielęgniarek i położnych
Adres: 0 Redzikowo, Redzikowo 20C lok. 7

1."ZUZA SLIDE" ; 2.USŁUGI TRANSPORTOWE TOMASZ JAWORSKI

Główna działalność: Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
Adres: 76-200 Redzikowo, Redzikowo 25F lok. 13

FIRMA GASTRONOMICZNA "ADAMSKI" JACEK ADAMSKI

Główna działalność: Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
Adres: 76-200 Redzikowo, Redzikowo 16A

HANDEL OBWOŹNY "GRZEŚ" GRZEGORZ HARASZCZUK

Główna działalność: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
Adres: 76-200 Redzikowo, Redzikowo 25E lok. 14

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AGATKA" JANUSZ MIŁASZKIEWICZ

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: 76-200 Redzikowo, Redzikowo 16A