Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Bolechówko

STANISŁAW WOLNIEWICZ Firma Handlowo- Usługowa "Jaśmin" FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "JAŚMIN" PLUS

Główna działalność: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
Adres: 62-005 Bolechówko, ul. Kręta 31

PRZEMYSŁAW PIECHOCKI PHU PRZEMYSŁAW PIECHOCKI

Główna działalność: Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
Adres: 0 Bolechówko, MODRZEWIOWA 8

SERWIS R.T.V. JACEK KOPROWSKI

Główna działalność: Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
Adres: 62-005 Bolechówko, ul. Kręta 29A

ROMAN WIECZOREK ZAKŁAD TECHNIKI BIUROWEJ BIUROKONKRET

Główna działalność: Naprawa i konserwacja maszyn
Adres: 0 Bolechówko, LIPOWA 43

MORSBUD FIRMA INŻYNIERYJNO BUDOWLANA MARCIN WOLNIEWICZ

Główna działalność: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: 62-005 Bolechówko, ul. Modrakowa 1

JAN BRODA "FIRMA WIELOBRANŻOWA"

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 0 Bolechówko, LIPOWA 69

GRZEGORZ RATAJCZAK R&B-KONSULTING- Grzegorz Ratajczak

Główna działalność: Roboty związane z budową dróg i autostrad
Adres: 0 Bolechówko, MODRZEWIOWA 6

WALDEMAR BILICKI "USŁUGI WIERTNICZE"

Główna działalność: Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
Adres: 0 Bolechówko, LIPOWA 70

WALDEMAR WALKOWIAK "ELT-SERWIS"

Główna działalność: Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
Adres: 0 Bolechówko, DAGLEZJOWA 3

ANDRZEJ WOLNIEWICZ - Bolechówko

Główna działalność: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
Adres: 0 Bolechówko, KRėTA 28

Rehability Katarzyna Stodolna

Główna działalność: Działalność fizjoterapeutyczna
Adres: 62-005 Bolechówko, ul. Kręta 4

AnWa Firma Wielobranżowa Wacław Andrzejewski

Główna działalność: Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: 62-005 Bolechówko, ul. Daglezjowa 40

JUSTYNA LITKA MERCATO

Główna działalność: Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
Adres: 0 Bolechówko, MODRZEWIOWA 10

BOLESŁAW LUDWICZAK BLT

Główna działalność: Działalność związana z tłumaczeniami
Adres: 0 Bolechówko, AKACJOWA 3

"VELVET ART LINE" AUTORSKA PRACOWNIA TWÓRCZOŚCI WIZUALNEJ BARBARA KONOWAŁ

Główna działalność: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
Adres: 62-005 Bolechówko, ul. Maków Polnych 9

MARCIN WOJTKOWIAK INSTYTUT BADAŃ RYNKOWYCH I SPOŁECZNYCH MARCIN WOJTKOWIAK

Główna działalność: Badanie rynku i opinii publicznej
Adres: 62-005 Bolechówko, ul. Lipowa 23

LINA SOBALA LINAKS Lina Sobala

Główna działalność: Badanie rynku i opinii publicznej
Adres: 0 Bolechówko, LIPOWA 3

"MEDIATOR" PRZEMYSŁAW BUKOWSKI

Główna działalność: Badanie rynku i opinii publicznej
Adres: 62-005 Bolechówko, ul. Lipowa 63

MACIEJ TYRAN FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

Główna działalność: Badanie rynku i opinii publicznej
Adres: 0 Bolechówko, MACIERZANKOWA 2

ZBIGNIEW HAŁAS EXPO NOVA

Główna działalność: Działalność agencji reklamowych
Adres: 0 Bolechówko, LIPOWA 18

WR PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA WOJCIECH RUTA

Główna działalność: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Adres: 62-005 Bolechówko, ul. Modrzewiowa 2

MARIAN DUSZYŃSKI MMD

Główna działalność: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
Adres: 0 Bolechówko, LIPOWA 12

BF CONSULTING MARIA FRĄCZEK POŚREDNICTWO FINANSOWE

Główna działalność: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: 62-005 Bolechówko, ul. Lipowa 22

KAROLINA SOBSTYL POLISA

Główna działalność: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: 0 Bolechówko, MACIERZANKOWA 33

PAWEŁ WRZESIŃSKI PEWAN Paweł Wrzesiński

Główna działalność: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Adres: 0 Bolechówko, LIPOWA 18A

TRAPERSKA OSADA JAROSŁAW TYLKOWSKI

Główna działalność: Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
Adres: 62-005 Bolechówko, ul. Lipowa 50A

AGNIESZKA WITKOWSKA - Bolechówko

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
Adres: 0 Bolechówko, AKACJOWA 11

ROBERT BARANIAK STOLBERT

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 0 Bolechówko, KRĘTA 47

FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "JAŚMIN" PLUS ILONA WOLNIEWICZ

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: 62-005 Bolechówko, ul. Kręta 31

IRENA MUELLER

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Adres: 0 Bolechówko, LIPOWA 9

OSADA.PL GRZEGORZ TYLKOWSKI

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
Adres: 62-005 Bolechówko, ul. Lipowa 50

WIESŁAWA NOWAK - 62-005 Bolechówko

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
Adres: 62-005 Bolechówko, ul. Lipowa 85

MOTOMARK MAREK KORTA

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
Adres: 62-005 Bolechówko, ul. Kręta 9A