Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Wierzbica

AGENT UBEZPIECZENIOWY ANDRZEJ BONDYRA

Główna działalność: Ubezpieczenia na życie
Adres: 22-150 Wierzbica, BUSÓWNO-KOLONIA 20

CEZARY KOPYCKI NAPRAWA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

Główna działalność: Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
Adres: 26-680 Wierzbica, Staszica 16

CZESŁAW JĘCZYŃSKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE UNITECH

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
Adres: 26-680 Wierzbica, Kochanowskiego 12

TOMASZ WIATRAK - 26-680 WIERZBICA

Główna działalność: Przeładunek towarów w portach morskich
Adres: 26-680 Wierzbica, Ruda Wielka 12a

WOJAR Wojciech Jarząbek

Główna działalność: Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
Adres: 26-680 Wierzbica, Rzeczków 12

ANNA KWIECIEŃ TZA STYL - Haft komputerowy mgr Anna Kwiecień

Główna działalność: Wykończanie wyrobów włókienniczych
Adres: 26-680 Wierzbica, ul. Brzozowa 17

P.W. FACHMEX Tomasz Gołębiowski

Główna działalność: Produkcja wyrobów formowanych na zimno
Adres: 26-680 Wierzbica, Ruda Wielka 101A

WIESŁAWA DUJKA PAWEX

Główna działalność: Produkcja pozostałych mebli
Adres: 26-680 Wierzbica, ul. Batalionów Chłopskich 11

DANIEL MYSZKA INSTALELEKTRO.COM

Główna działalność: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
Adres: 26-680 Wierzbica, Wiatraczna 2 lok. 21

ANDRZEJ KOSNO USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

Główna działalność: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: 26-680 Wierzbica, Sienkiewicza 33 lok. 6

LEOPOLD CZARNECKI ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH "POLIBUD"

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 26-680 Wierzbica, Leśna 25

GRZEGORZ BODO PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "ZIEM-BUD"

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 26-680 Wierzbica, Rzeczków-Kolonia 31

MARCIN ZAWADZKI FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA "JAWEX" Wspólnik Spółki Cywilnej

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 26-680 Wierzbica, Wierzbica-Kolonia 28

PAWEŁ ZAWISZA FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA "JAWEX" Wspólnik Spółki Cywilnej

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 26-680 Wierzbica, Wierzbica-Kolonia 28

WIESŁAW KOWALCZYK FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA "JAWEX" Wspólnik Spółki Cywilnej

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 26-680 Wierzbica, Wierzbica-Kolonia 28

KAMIL RYSZEWSKI BUDRYCH

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 26-680 Wierzbica, Ruda Wielka 42

BODO MAŁGORZATA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOW-USŁUGOWE "BUD-ZIEM"

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 26-680 Wierzbica, Rzeczków-Kolonia 31

USŁUGI BUDOWLANE MARCIN FRĄK

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 26-680 Wierzbica, Ruda Wielka 175

Zając Walentyna "WAL-MAR"

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
Adres: 22-150 Wierzbica, Wólka Tarnowska 53a lok. 16

WAL-MAR Ryszard Zając

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
Adres: 22-150 Wierzbica, Wólka Tarnowska 53a lok. 16

CHYB-PYZA MONIKA MCH MEBLE

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 26-680 Wierzbica, Leśna 24A

JERZY LIS KIOSK

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 26-680 Wierzbica, Wierzbica

KAROL DURALSKI

Główna działalność: Pozostała działalność pocztowa i kurierska
Adres: 26-680 Wierzbica, Wierzbica-Kolonia 24A

JUSTYNA DOBOSZ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "MAR-TUR"

Główna działalność: Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
Adres: 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 25

ALEKSANDRA WIECZOREK STAJNIA WIECZORYNKA

Główna działalność: Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
Adres: 26-680 Wierzbica, RADOMSKA 11

KRZYSZTOF KOSELA GOSPODARSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE

Główna działalność: Chów i hodowla pozostałych zwierząt
Adres: 26-680 Wierzbica, pl. Jana Pawła II 3

Mieczysław Jawornicki

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 22-150 Wierzbica, Staszyce 13

FELIKS BATORSKI USŁUGI ROLNICZE KOMBAJNEM

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 26-680 Wierzbica, Wierzbica-Kolonia 8

DARIUSZ ZIĘTEK - 26-680 Wierzbica

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 26-680 Wierzbica, Polany 104

Gospodarstwo Rolne Stanisław Kusz

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 22-122 Wierzbica, Wierzbica 39

Janusz Kanadys

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 22-150 Wierzbica, Chylin Mały 19

Wołoszun Karina Dorota

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 22-150 Wierzbica, Kozia Góra 9

KRZYSZTOF PISKORZ USŁUGI ROLNICZE

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 26-680 Wierzbica, Łączany 89

Stacja Ch�odzenia Mleka Laskowska Alicja

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
Adres: 22-150 Wierzbica, W�lka Tarnowska 33

Miros�aw Roman

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
Adres: 22-150 Wierzbica, Wierzbica 85

"PAM" Pozyskiwanie Drewna i Pokrewna Działalność Usługowa Bożena Buch

Główna działalność: Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
Adres: 22-150 Wierzbica, Bakus-Wanda 13a

"DRWAL" Paweł Buch

Główna działalność: Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
Adres: 22-150 Wierzbica, Bakus-Wanda 18

ARKADIUSZ BORYCZKA - 26-680 WIERZBICA

Główna działalność: Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
Adres: 26-680 Wierzbica, Ruda Wielka 131

Uslugi Leśne Daniel Radomski

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 22-150 Wierzbica, Kozia Góra 45

FIRMA WIELOBRANŻOWA PIOTR CZMIELEWSKI

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 22-150 Wierzbica, Karczunek 3