Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Trepcza

FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA CELINA HYDEL KRZYSZTOF N AZWA SKRÓCONA: F.H.U. CELINA

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
Adres: 38-500 Trepcza, GLINICE 34

SKLEP ELEKTRYCZNY - MARCIN MICHAŁ WINIARZ

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 38-500 Trepcza, GLINICE 40

SKLEP ELEKTRYCZNY - TERESA WINIARZ

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 38-500 Trepcza, GLINICE 40

MARIA ZIEMLEWICZ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MZ"

Główna działalność: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
Adres: 38-500 Trepcza, ul. Sanocka 32

P.H.U. "DOMEX" - PIOTR ZIEMLEWICZ

Główna działalność: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
Adres: 38-500 Trepcza, SANOCKA 32

ZAKŁAD SZEWSKI - JÓZEF PODRAZA

Główna działalność: Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych
Adres: 38-500 Trepcza, SANOCKA 28

USŁUGI ZEGARMISTRZOWSKIE - STANISŁAW STAPIŃSKI

Główna działalność: Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii
Adres: 38-500 Trepcza, WESOŁA 6

ANIMAL-WIT - MAREK WITKOWSKI

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
Adres: 38-500 Trepcza, JASNA 12

I. FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA ARMET II. PRZEDSIĘBIOR STWO WIELOBRANŻOWE BETA - ARTUR JANISZEWSKI

Główna działalność: Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
Adres: 38-500 Trepcza, JASNA 2

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BETA" - MARIUSZ NIŻNIK

Główna działalność: Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
Adres: 38-500 Trepcza, SANOCKA 41

USŁUGI REMONTOWO - BUDOWLANE OMEGA - MACIEJ ANDRZEJ BAR

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 38-500 Trepcza, ŚRODKOWA 30

LEWICKI TOMASZ FIRMA PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWA ATOM

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 38-500 Trepcza, ul. Sanocka 55

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ELMI" MICHAŁ I JAK UB BIŁAS

Główna działalność: Wykonywanie instalacji elektrycznych
Adres: 38-500 Trepcza, SANOCKA 72

BRONISŁAW BARTKOWSKI

Główna działalność: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Adres: 38-500 Trepcza, GLINICE 37

USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE - ROMAN JAN HAJDUK

Główna działalność: Tynkowanie
Adres: 38-500 Trepcza, SANOCKA 59

DROJAN - JANUSZ AUGUSTYN DROŻDŻ

Główna działalność: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Adres: 38-500 Trepcza, ZŁOTA 3

RABEX - RAFAŁ JÓZEF KUCHARSKI

Główna działalność: DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
Adres: 38-500 Trepcza, SANOCKA 63

MACIEJ JÓZEF DZIEMITKO

Główna działalność: Artystyczna i literacka działalność twórcza
Adres: 38-500 Trepcza, GLINICE 2

JACEK LIPIŃSKI - 38-500 Trepcza

Główna działalność: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Adres: 38-500 Trepcza, WESOŁA 13

WACŁAW CIUPA

Główna działalność: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
Adres: 38-500 Trepcza, WESOŁA 9

MONIKA DMITRZAK

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
Adres: 38-500 Trepcza, WESOŁA 48

ANNA ŚLIWIAK HANDEL OBWOŹNY EKSPORT-IMPORT

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
Adres: 38-500 Trepcza, ul. Sanocka 36

MAREK POLAŃSKI - 38-500 Trepcza

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
Adres: 38-500 Trepcza, SANOCKA 9

SKLEP SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWY - STANISŁAW ANDREJKO

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: 38-500 Trepcza, SANOCKA 43