Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Nowodworce

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AWA ANDRZEJ OGONOWSKI

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
Adres: 16-010 Nowodworce, ul. Gwiazdkowa 8

JAN POPŁAWSKI - 16-010 Nowodworce

Główna działalność: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
Adres: 16-010 Nowodworce, ul. Krynicka 6

TRANSPORT I HANDEL ADAM POPŁAWSKI

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 16-010 Nowodworce, ul. Wasilkowska 53

POŻARSKI BUDOWNICTWO MIROSŁAW POŻARSKI

Główna działalność: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: 16-010 Nowodworce, ul. Skrajna 7

P.B. POŻARSKI BUDOWNICTWO ROŚCISŁAW POŻARSKI

Główna działalność: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: 16-010 Nowodworce, ul. Skrajna 7

STANISŁAW POPŁAWSKI USŁUGI INSTALACYJNE, BUDOWLANO-MONTAŻOWE

Główna działalność: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Adres: 16-010 Nowodworce, ul. 3-go Maja 2

"SEKRET MŁODOŚCI" Elżbieta Rogowska

Główna działalność: Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Adres: 16-010 Nowodworce, DZIAŁKOWA 2/4

USŁUGI STOLARSKIE Wojciech Lewicki

Główna działalność: Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
Adres: 16-010 Nowodworce, ul. Supraślska 12

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA JOANNA BIEDAWSKA-SOSIŃSKA

Główna działalność: Praktyka lekarska specjalistyczna
Adres: 16-010 Nowodworce, ul. Stroma 1

KARDIOSTIM Marcin Witkowski

Główna działalność: Praktyka lekarska ogólna
Adres: 16-010 Nowodworce, ul. Gajowa 5/1

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Barbara Lulewicz

Główna działalność: Praktyka lekarska ogólna
Adres: 16-010 Nowodworce, ul. Wasilkowska 15

AGAND Andrzej Juszczak

Główna działalność: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: 16-010 Nowodworce, ul. Brzozowa 8/14

CASA DE ESTILO KINGA ORŁOWSKA - ZUBRZYCKA

Główna działalność: Działalność w zakresie architektury
Adres: 16-010 Nowodworce, ul. 3 Maja 38

Agencja Ubezpieczeniowa Henryk Truszkowski

Główna działalność: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
Adres: 16-010 Nowodworce, ul. Zaciszna 41

CYBERGRAF Dariusz Zwierzyński

Główna działalność: Działalność związana z oprogramowaniem
Adres: 0 Nowodworce, ZACISZNA 29

USŁUGI INFORMATYCZNE Adam Ignatowicz

Główna działalność: Działalność związana z oprogramowaniem
Adres: 16-010 Nowodworce, ul. Zaciszna 31

GRANIT GALAXY WITYŃSKI KRZYSZTOF

Główna działalność: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
Adres: 16-010 Nowodworce, ul. 3-go Maja 16

Filipczuk Andrzej Handel Obwoźny

Główna działalność: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
Adres: 16-010 Nowodworce, ul. 3-go maja 34

KAC & PAT Ewa Piekarska

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
Adres: 16-010 Nowodworce, ul. Zaciszna 27