Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Platerówka

FIRMA BUDOWLANA DANIEL MOCH

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 59-816 Platerówka, Platerówka 44

FIRMA BUDOWLANA PIOTR MOCH

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 59-816 Platerówka, Platerówka 44

RAFAŁ KONARZEWSKI EUROAGENT INTRA

Główna działalność: Działalność pozostałych agencji transportowych
Adres: 59-816 Platerówka, Zalipie 55 lok. 7

PIOTR GRAŻYŃSKI PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

Główna działalność: Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
Adres: 59-816 Platerówka, Platerówka 51

MONIKA KUŹMIN - Monitex

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
Adres: 59-816 Platerówka, Włosień 113

KRZYSZTOF DŹWIGA USŁUGI LEŚNE

Główna działalność: Pozyskiwanie drewna
Adres: 59-816 Platerówka, Platerówka 233

ANDRZEJ DŹWIGA USŁUGI LEŚNE

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 59-816 Platerówka, Platerówka 233

ALEKSANDRA BALCEROWICZ " MY ART " PRACOWNIA ARTYSTYCZNA

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
Adres: 59-816 Platerówka, Włosień 233

LACH KRZYSZTOF USŁUGI REMONTOWO - MONTAŻOWE

Główna działalność: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: 59-816 Platerówka, Platerówka 204

ROBERT NAREL

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 59-816 Platerówka, Włosień 260

MACIEJ ANCYGIER ELTEAM

Główna działalność: Wykonywanie instalacji elektrycznych
Adres: 59-816 Platerówka, Włosień 137

GRZEGORZ MOKIJEWSKI MOTOHANBUD

Główna działalność: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Adres: 59-816 Platerówka, Włosień 171

JACEK JURCZENKO - 59-816 Platerówka

Główna działalność: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Adres: 59-816 Platerówka, Platerówka 196

ŁUKASZ KUŚNIERZ - 59-816 PLATERÓWKA

Główna działalność: Tynkowanie
Adres: 59-816 Platerówka, Platerówka 58

FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA MARCIN CZYŻ

Główna działalność: Tynkowanie
Adres: 59-816 Platerówka, Zalipie 132

Daniel Studziński - 59-816 Platerówka

Główna działalność: Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
Adres: 59-816 Platerówka, Platerówka 63

FIRMA BUDOWLANA TADEUSZ MOCH

Główna działalność: Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
Adres: 59-816 Platerówka, Platerówka 44

WIR WYKOŃCZENIA I REMONTY PAWEŁ DŹWIGA

Główna działalność: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
Adres: 59-816 Platerówka, Platerówka 35

ROMAN KOWALENKO

Główna działalność: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
Adres: 59-816 Platerówka, Włosień 125

RYSZARD KAZIMIERSKI ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH

Główna działalność: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Adres: 59-816 Platerówka, Platerówka 79

MARIUSZ ŻUK WAGN - USŁUGI BUDOWLANE

Główna działalność: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: 59-816 Platerówka, Platerówka 49

ARTUR ZAJĄC " ROBO - KOP "

Główna działalność: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: 59-816 Platerówka, Włosień 225

AGNIESZKA KACZMARCZYK-KOBUSIAK STUDIO AGA FRYZJERSTWO-SOLARIUM

Główna działalność: Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Adres: 59-816 Platerówka, Włosień 217

Laura Michalewska

Główna działalność: Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
Adres: 59-816 Platerówka, Zalipie 129

MAŁGORZATA MICHALEWSKA - 59-816 PLATERÓWKA

Główna działalność: Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
Adres: 59-816 Platerówka, Zalipie 129

TERAPIA LOGOPEDYCZNA MAŁDRZYKOWSKA JOANNA

Główna działalność: Działalność paramedyczna
Adres: 59-816 Platerówka, Włosień 28

ED MEDICAL EDYTA KONARZEWSKA

Główna działalność: Praktyka pielęgniarek i położnych
Adres: 59-816 Platerówka, Zalipie 63

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA STOMATOLOGICZNA NAWROCKA ALICJA HELENA

Główna działalność: Praktyka lekarska dentystyczna
Adres: 59-816 Platerówka, PLATERÓWKA 51

MARCIN PRZYBYŁEK LEKARSKA PRAKTYKA WYJAZDOWA LEK.MED.MARCIN PRZYBYŁEK

Główna działalność: Praktyka lekarska ogólna
Adres: 59-816 Platerówka, Zalipie 42

DAMIAN BARTNIKOWSKI TRANS MANAGER

Główna działalność: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: 59-816 Platerówka, Włosień 209

KRZYSZTOF TUMASZ " TUMI "

Główna działalność: Działalność związana z tłumaczeniami
Adres: 59-816 Platerówka, Włosień 119

Kierownik BudowyRyszard Kun

Główna działalność: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Adres: 59-816 Platerówka, Platerówka 87

PAWEŁ SZUCHALSKI MP PRACOWNIA PROJEKTOWA

Główna działalność: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Adres: 59-816 Platerówka, Włosień 80

JACEK MIEDZIŃSKI USŁUGI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTAWA I HIGIENY PRACY - GAMI

Główna działalność: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: 59-816 Platerówka, Włosień 82

SŁAWOMIR SOBCZYK VIDEO - ART

Główna działalność: Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
Adres: 59-816 Platerówka, Włosień 51

DOROTA KUŚNIERZ

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
Adres: 59-816 Platerówka, Platerówka 62

EMILIA KOTKIEWICZ

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
Adres: 59-816 Platerówka, Platerówka 159

IWONA KOTKIEWICZ

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
Adres: 59-816 Platerówka, Platerówka 159

ŁUKASZ KOTKIEWICZ - 59-816 Platerówka

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
Adres: 59-816 Platerówka, Platerówka 159

MATEUSZ BLIN

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 59-816 Platerówka, Platerówka 224 lok. 1