Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Trzyciąż

EUGENIUSZ GRZYWNOWICZ

Główna działalność: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: 32-353 Trzyciąż, Tarnawa 174

AEDAM STOJEK FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA PROMYK - ADAM STOJEK

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 32-353 Trzyciąż, Imbramowice 18

ARKADIUSZ BUGAJ "PAT CHWORK"

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
Adres: 32-353 Trzyciąż, Trzyciąż 38

ANNA KARCZ KIOSK RUCH TRZYCIĄŻ

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 32-353 Trzyciąż, Trzyciąż

Firma Transportowa TRANS-AL Agnieszka Kościółek

Główna działalność: Pozostała działalność pocztowa i kurierska
Adres: 32-353 Trzyciąż, Trzyciąż 72B lok. 8

FIRMA TRANSPORTOWA - JERZY MARCHWIARZ

Główna działalność: Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
Adres: 32-353 Trzyciąż, Milonki 59

WŁODZIMIERZ FRĄS

Główna działalność: Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
Adres: 32-353 Trzyciąż, Tarnawa 73

MARCIN ORCZYK ORCZYK-TRANS

Główna działalność: Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
Adres: 32-353 Trzyciąż, Milonki 67A

Justyna Domagała "JM DOMAGAŁA"

Główna działalność: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
Adres: 32-353 Trzyciąż, Porąbka 83

JOANNA PÓŁTORAK - 32-353 Trzyciąż

Główna działalność: Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
Adres: 32-353 Trzyciąż, Trzyciąż 142

MIECZYSŁAW CADER OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

Główna działalność: Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
Adres: 32-353 Trzyciąż, Trzyciąż 72E lok. 6

AGNIESZKA RUTKOWSKA OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

Główna działalność: Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
Adres: 35-353 Trzyciąż, Trzyciąż 168

BOGUSŁAW WYJADŁOWSKI USŁUGI LEŚNE

Główna działalność: Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
Adres: 32-353 Trzyciąż, Tarnawa 50

JAN MAROSZEK - 32-353 Trzyciąż

Główna działalność: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
Adres: 32-353 Trzyciąż, Sucha 45

WOJCIECH KOT REMONTY "W.K. REM"

Główna działalność: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
Adres: 32-353 Trzyciąż, Porąbka 67

Katarzyna Grzanka - 32-353 Trzyciąż

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 32-353 Trzyciąż, Jangrot 205

WALDEMAR ŻELAZNY - 32-353 Trzyciąż

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 32-353 Trzyciąż, Porąbka 6

BEATA BUGAJ WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ

Główna działalność: Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
Adres: 32-353 Trzyciąż, Sucha 8

ZDZISŁAW PAŁKA PRODUKCJA I SPRZEDAŻ WYROBÓW WĘDLINIARSKICH

Główna działalność: Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
Adres: 32-353 Trzyciąż, Trzyciąż

MARIAN SEWERYN - 32-353 Trzyciąż

Główna działalność: Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
Adres: 32-353 Trzyciąż, Porąbka 41

MARZENA GRZYWA

Główna działalność: Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
Adres: 32-353 Trzyciąż, Milonki 75

PAWEŁ CIĘPKA ROL - KOMP. Paweł Ciępka

Główna działalność: Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
Adres: 32-353 Trzyciąż, Milonki 56

JADWIGA SEWERYN - 32-353 Trzyciąż

Główna działalność: Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
Adres: 32-353 Trzyciąż, Porąbka 37

TERESA WYPASEK FIRMA USŁUGOWO -WYTWÓRCZA "TReSD"

Główna działalność: Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
Adres: 32-353 Trzyciąż, Glanów 74A

PAWEŁ PETLIC PRACOWNIA STOLARSKA "POD LIPKAMI"

Główna działalność: Produkcja wyrobów tartacznych
Adres: 32-353 Trzyciąż, Zadroże 230

LESŁAW GUGAJ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "TRANS - SEZAM - BUD" - LESŁAW BUGAJ

Główna działalność: Produkcja wyrobów tartacznych
Adres: 32-353 Trzyciąż, Zadroże 81

RUSTAN Marcin Stankiewicz

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
Adres: 32-353 Trzyciąż, Trzyciąż 133

RUSTAN Michał Rusek

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
Adres: 32-353 Trzyciąż, Trzyciąż 133

Dariusz Ziemniak Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe FOLCOM

Główna działalność: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
Adres: 32-353 Trzyciąż, Zadroże 187

KRZYSZTOF KOWAL - 32-353 Trzyciąż

Główna działalność: Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Adres: 32-353 Trzyciąż, Michałówka 30

ANDRZEJ CZAPNIK USŁUGI TOKARSKO - ŚLUSARSKIE

Główna działalność: Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Adres: 32-353 Trzyciąż, Trzyciąż 15A

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe SIAT - METAL Dariusz Kieca

Główna działalność: Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: 32-353 Trzyciąż, Trzyciąż 109

Katarzyna Osuch - 32-353 Trzyciąż

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: 32-353 Trzyciąż, Jangrot 171A

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE IGOR KALETA

Główna działalność: Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
Adres: 32-353 Trzyciąż, Trzyciąż 84

STEFAN GAJDA B.G. KLIMA KLIMATYZACJA WENTYLACJA CHŁODNICTWO I OGRZEWANIE

Główna działalność: Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
Adres: 32-353 Trzyciąż, Małyszyce 44

JAROSŁAW GAJDA B.G.KLIMA KLIMATYZACJA, WENTYLACJA, CHŁODNICTWO I OGRZEWANIE

Główna działalność: Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
Adres: 32-353 Trzyciąż, Małyszyce 44

Łukasz Ciępka PURE ENERGY

Główna działalność: Handel energią elektryczną
Adres: 32-353 Trzyciąż, Porąbka 2

RENATA POMIERNY

Główna działalność: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: 32-353 Trzyciąż, Jangrot 158

ALAN ŻAK USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE ART-BUD

Główna działalność: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: 32-353 Trzyciąż, Trzyciąż 6

PIOTR PAWEŁ KOLONKO "DAR-SAL"

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 32-353 Trzyciąż, Małyszyce 30