Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Kocierzew

Piotr Dąbrowski SOFTPART

Główna działalność: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: 99-414 Kocierzew, Boczki 48

Emilia Siekiera USŁUGI ROLNICZE

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 99-414 Kocierzew, Różyce 73

Sławomir Zbigniew Boczek

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 99-414 Kocierzew, Boczki 4

Tadeusz Jabłoński - 99-414 Kocierzew

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 99-414 Kocierzew, Kocierzew Północny 43

Henryk Adam Skomiał

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 99-414 Kocierzew, Różyce 47

Waldemar Stanisław Wojciechowski "AGRO-USŁUGI"

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 99-414 Kocierzew, Różyce 53

Radosław Bolimowski

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 99-414 Kocierzew, Różyce 59

Radosław Franciszek Pawelec USŁUGI ROLNICZE

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 99-414 Kocierzew, Lipnice 37

Marek Gruziel PUNKT UNASIENIANIA ZWIERZĄT

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
Adres: 99-414 Kocierzew, Gągolin Południowy 35

Bernarda Stąporek Stacja Schładzania Mleka

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
Adres: 99-414 Kocierzew, Boczki

Elżbieta Maria Pietrzak Stacja Schładzania Mleka

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
Adres: 99-414 Kocierzew, Boczki 5

Stanisław Milczarek Stacja Schładzania Mleka

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
Adres: 99-414 Kocierzew, Kocierzew Południowy 47

Grzegorz Łukawski Stacja Schładzania Mleka

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
Adres: 99-414 Kocierzew, Gagolin Południowy

Henryka Pietrzak Stacja Schładzania Mleka Jeziorko

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
Adres: 99-414 Kocierzew, Jeziorko 35

Stanisław Wróbel PUNKT UNASIENIANIA ZWIERZĄT

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
Adres: 99-414 Kocierzew, Różyce 57

Mirosław Stąporek Punkt Unasieniania Zwierząt

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
Adres: 99-414 Kocierzew, Boczki 39

Ewa Rokicka Punkt Skupu Mleka

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
Adres: 99-414 Kocierzew, Osiek Zlewnia Mleka

Wiesław Andrzej Dąbrowski P.P.H.U. "Sojax"

Główna działalność: Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
Adres: 99-414 Kocierzew, Boczki 48

Tomasz Paweł Jagóra BIO EKO PELLET

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
Adres: 99-414 Kocierzew, Kocierzew Północny 53

Bogdan Wojda - 99-414 Kocierzew

Główna działalność: Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
Adres: 99-414 Kocierzew, Łaguszew 25

Michał Józef Rokicki P.H.U. "Rokicki" WYPOSAŻENIE OBÓR

Główna działalność: Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
Adres: 99-414 Kocierzew, Lipnice 44

Jan Matych

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 99-414 Kocierzew, Wicie 74

Krzysztof Adam Łopata

Główna działalność: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: 99-414 Kocierzew, Wicie 13

Krzysztof Słubik OL-SEB-KAR

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
Adres: 99-414 Kocierzew, Różyce 42

Elżbieta Maciągowska Firma Handlowo-Usługowa "MACIĄGOWSCY"

Główna działalność: Pozostałe badania i analizy techniczne
Adres: 99-414 Kocierzew, Boczki 80

Daniel Czubak - 99-414 Kocierzew

Główna działalność: Działalność związana z oprogramowaniem
Adres: 99-414 Kocierzew, Różyce 2

Sławomir Barlak BUSINESS CONSULTING

Główna działalność: Działalność związana z oprogramowaniem
Adres: 99-414 Kocierzew, Boczki 73

Marianna Siekiera

Główna działalność: Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
Adres: 99-414 Kocierzew, Wejsce 53

Zofia Malejka Firma Handlowo-Usługowa

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 99-414 Kocierzew, Kocierzew Północny 75

Michał Pietrzak "PIETRZAK TRANS"

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 99-414 Kocierzew, Lipnice 28

Teresa Elżbieta Wróbel USŁUGI TRANSPORTOWE

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 99-414 Kocierzew, Gągolin Południowy 42

Jan Kotlarski USŁUGI TRANSPORTOWE

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 99-414 Kocierzew, Różyce 19

Mirosław Nowak - 99-414 Kocierzew

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 99-414 Kocierzew, Boczki 12

Adam Brzozowski TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 99-414 Kocierzew, Wejsce 15

Krzysztof Kowalik USŁUGI TRANSPORTOWE

Główna działalność: Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
Adres: 99-414 Kocierzew, Kocierzew Północny 16

F.H."GRRADEX" Radosław Milczarek

Główna działalność: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
Adres: 99-414 Kocierzew, Kocierzew Północny 36

Józef Kaźmierski Firma Transportowo-Handlowa "Trans-Mat"

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 99-414 Kocierzew, Kocierzew Południowy 89

Wojciech Krystecki Przedsiębiorstwo Handlowe "ROMA"

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 99-414 Kocierzew, Płaskocin 27

Jan Miszczak Sklep Przemysłowo-Metalowy

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 99-414 Kocierzew, Kocierzew Południowy 77

Magdalena Zielak SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY "ZOSIA"

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 99-414 Kocierzew, Wejsce 30A