Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Jaworzynka

EL-KOP RUCKI ANDRZEJ RUCKI

Główna działalność: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 542

FIRMA SEZONOWA USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE JÓZEF JAŁOWICZOR

Główna działalność: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 712

USŁUGI LEŚNE KAZIMIERZ ZWARDOŃ

Główna działalność: Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 453

USŁUGI LEŚNE ANNA URBACZKA

Główna działalność: Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 12

Jan Urbaczka

Główna działalność: Pozyskiwanie drewna
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 228

USŁUGI LEŚNE BRONISŁAW SKURZOK

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 749

USŁUGI LEŚNE Mateusz Czepczor

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 744

USŁUGI LEŚNE WASZUT STANISŁAW

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 887

FIRMA USŁUGOWA ANDRZEJ KAJZAR

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 242

ALEKSANDRA BIAŁOBRZESKA SZKÓŁKARSTWO LEŚNE

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 389

USŁUGI LEŚNE KAZIMIERZ SZKAWRAN

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 900

Renata Ligocka - 43-476 Jaworzynka

Główna działalność: Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 109

FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWA Mirosław Gazurek

Główna działalność: Produkcja wyrobów tartacznych
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 727

STOLARSTWO HURTOWA SPRZEDAŻ DREWNA LESZEK CZEPCZOR

Główna działalność: Produkcja wyrobów tartacznych
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 672

STOLARSTWO Adam Sikora

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 825

"STOLARSTWO" ARTUR SZMEK

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 560

PRACOWNIA WYDAWNICZA AD VERBUM LUCYNA STERCZEWSKA

Główna działalność: Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 445

Uszczelnienia Techniczne Małgorzata Stańko

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 795

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE MS - MARIAN STAŃKO

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 795

KUŹNIA NA GRONIU Zbigniew Michałek

Główna działalność: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 406

Hafciarnia Weronika Łacek

Główna działalność: Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 811

Aleksandra Heczko - 43-476 Jaworzynka

Główna działalność: Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 110

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA PIOTR JAŁOWICZOR

Główna działalność: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 635

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "KAJZAR"ZBIGNIEW KAJZAR

Główna działalność: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 607

JAŁ-BUD Jacek Jałowiczor

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 769

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Robert Czepczor

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 505

FIRMA "SĘKOR" Sękowski Roman - Usługi i Handel

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 99

BUDOWA DOMÓW JEDNORODZINNYCH Jacek Bury

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 658

Bolesław Łabaj

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 423

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE EUGENIUSZ MORYS

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 16

Jacek Witos - 43-476 Jaworzynka

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 285

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Bogdan Gazur

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 550

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY KAZIMIERZ LEGIERSKI

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 486

FRANKI - TYNKI Franciszek Juroszek

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 828

BUD - EKSKLUZ USŁUGI BUDOWLANE - OBIEKTY SPORTOWE Andrzej Skurzok

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 432

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE EUGENIUSZ ŁABAJ

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 294

ANDRZEJ JUROSZEK USŁUGI BUDOWLANE

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 845

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA JAN PROBOSZ

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 416

DOMY Z DREWNA KRUCA FUKS ROBERT CZEPCZOR

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 10

MIROSŁAW ŻYREK - BUDOWNICTWO OGÓLNE

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 548