Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Miączyn

P.W.,,Santos" Jacek Lachowski

Główna działalność: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
Adres: 22-455 Miączyn, Miączyn 22a

Jan Jakubczak - 22-455 Miączyn

Główna działalność: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
Adres: 22-455 Miączyn, Poddąbrowa 2

Łukasz Cieśla - 22-455 Miączyn

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 22-455 Miączyn, Zawalów 147

Łukasz Gontarz - 22-455 Miączyn

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 22-455 Miączyn, Miączyn 15A

Lewenda Artur Zakład Usług Leśnych

Główna działalność: Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
Adres: 22-455 Miączyn, Kotlice-Kolonia 5

Czajka-Usługi Leśne Dariusz Czajka

Główna działalność: Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
Adres: 22-455 Miączyn, Horyszów-Kolonia 15

ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH ANDRZEJ POSŁAJKO

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 22-455 Miączyn, Kotlice 12

Piekarnia Stanisław Loba

Główna działalność: Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
Adres: 22-455 Miączyn, Miączyn 48

Beata Kamińska - 22-455 Miączyn

Główna działalność: Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
Adres: 22-455 Miączyn, Świdniki 95

Firma Usługowo Handlowa Paweł Rutyna

Główna działalność: Naprawa i konserwacja maszyn
Adres: 22-455 Miączyn, Miączyn 4

Firma Handlowo Usługowa Bogdan Rutyna

Główna działalność: Naprawa i konserwacja maszyn
Adres: 22-455 Miączyn, Miączyn 4

Firma Top-Stal Mirosław Szozda

Główna działalność: Odzysk surowców z materiałów segregowanych
Adres: 22-455 Miączyn, Świdniki 92

"OCTOPUS" Janusz Kraczek

Główna działalność: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: 22-455 Miączyn, Kotlice 117

Usługi Remontowo- Budowlane Dariusz Boniecki

Główna działalność: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: 22-455 Miączyn, Miączyn 60

Stanisław Szurma

Główna działalność: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: 22-455 Miączyn, Żuków 52

GENIUS LOCI Damian Wróbel

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 22-455 Miączyn, Kotlice-Kolonia 44

Usługi Budowlane Dar-Bud Dariusz Szajner

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 22-455 Miączyn, Świdniki 15

Adam Misztal Usługi Budowlane

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 22-455 Miączyn, Poddąbrowa 4

Zakład Usługowo-Handlowy Misztal Tadeusz

Główna działalność: Roboty związane z budową dróg i autostrad
Adres: 22-455 Miączyn, Miączyn-Kolonia 41

Jan Leśniak Zakład Studni Wierconych

Główna działalność: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
Adres: 22-455 Miączyn, Horyszów 173

Usługi Koparko -Ładowarką Ireneusz Szatraj

Główna działalność: Przygotowanie terenu pod budowę
Adres: 22-455 Miączyn, Zawalów 170

Tomasz Żyła - 22-455 Miączyn

Główna działalność: Wykonywanie instalacji elektrycznych
Adres: 22-455 Miączyn, Niewirków 32

Marian Bernach

Główna działalność: Wykonywanie instalacji elektrycznych
Adres: 22-455 Miączyn, Żuków 19

Usługi Hydrauliczne Dariusz Krawiec

Główna działalność: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Adres: 22-455 Miączyn, Zawalów 89

Andrzej Żurek - 22-455 Miączyn

Główna działalność: Tynkowanie
Adres: 22-455 Miączyn, Niewirków-Kolonia 24

Jacek Chudyga

Główna działalność: Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
Adres: 22-455 Miączyn, Poddąbrowa 66

Usługi Ogólnobudowlane Szymon Zelga

Główna działalność: Malowanie i szklenie
Adres: 22-455 Miączyn, Miączyn 54

Usługi Ogólnobudowlane Zygmunt Zelga

Główna działalność: Malowanie i szklenie
Adres: 22-455 Miączyn, Miączyn 54

Jan Wrębiak

Główna działalność: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
Adres: 22-455 Miączyn, Gdeszyn-Kolonia 43

Wizja Projektowanie-Wykończenie i Remonty WnętrzTomasz Winnik

Główna działalność: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
Adres: 22-455 Miączyn, Niewirków 104

Sektor6 - Patryk Kornas

Główna działalność: Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
Adres: 22-455 Miączyn, Miączyn 125

Paweł Jasina - 22-455 Miączyn

Główna działalność: Działalność pogotowia ratunkowego
Adres: 22-455 Miączyn, Ministrówka 22

Sebastian Tomaszczuk Ratjup

Główna działalność: Działalność pogotowia ratunkowego
Adres: 22-455 Miączyn, Żuków 78

SK-Rehabilitacja Karolina Trzeciak-Ilczuk

Główna działalność: Działalność fizjoterapeutyczna
Adres: 22-455 Miączyn, Miączyn 115B

NZOZ Vita-med Grzegorz Zwolak

Główna działalność: Praktyka lekarska dentystyczna
Adres: 22-455 Miączyn, Miączyn 112B

Usługi Medyczne Joanna Litwińczuk-Hajduk

Główna działalność: Praktyka lekarska ogólna
Adres: 22-455 Miączyn, Koniuchy 74

Zakład Wielobranżowy "Madus"Magda Bańkowska

Główna działalność: Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
Adres: 22-455 Miączyn, Miączyn-Kolonia 41

Gabinet Weterynaryjny - KOLI s.c. Aleksandre Mazur, Andrzej Lichota - Aleksander Mazur

Główna działalność: DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
Adres: 22-455 Miączyn, Miączyn 105

Usługi Finansowe Małgorzata Makuch

Główna działalność: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: 22-455 Miączyn, Miączyn 39

Radosław Dargiewicz

Główna działalność: Przeładunek towarów w portach morskich
Adres: 22-455 Miączyn, Miączyn-Kolonia 59