Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Hoczew

Wiesław Caban Stolarstwo Budowlane i Meblowe

Główna działalność: Produkcja pozostałych mebli
Adres: 38-604 Hoczew, Średnia Wieś 116

Zakład Stolarski "HEBLEM" Adrian Zapotoczny

Główna działalność: Produkcja pozostałych mebli
Adres: 38-604 Hoczew, Nowosiółki 93

Ewa Roś-Indyk Firma Transportowo - Usługowa "Trans Bieszczady - Bis"

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 38-604 Hoczew, Bachlawa 32

Grzegorz Moskalik USŁUGI BUDOWLANE KRET - BUD

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 38-604 Hoczew, Średnia Wieś 83

Halina OPAR - Usługi Gastronomiczne

Główna działalność: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
Adres: 38-604 Hoczew, Dziurdziów 9

Erwin Pieklak Usługi Leśne, Handel, Naprawa Pojazdów

Główna działalność: Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
Adres: 38-604 Hoczew, Nowosiółki 23

Krzysztof Prystasz Usługi Leśne

Główna działalność: Pozyskiwanie drewna
Adres: 38-604 Hoczew, Zahoczewie 58

Usługi Leśne Łukasz Osiecki

Główna działalność: Pozyskiwanie drewna
Adres: 38-604 Hoczew, Nowosiółki 45

Usługi leśne Zygmunt Jarema

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 38-604 Hoczew, Zahoczewie 62

Marek Ślusarczyk Usługi Leśne

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 38-604 Hoczew, Dziurdziów 33

Usługi leśne Dariusz Jarema

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 38-604 Hoczew, Zahoczewie 62

Firma Handlowo Usługowa "POLANA" Zbigniew Prystasz

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 38-604 Hoczew, Hoczew 163

Usługi leśne i transportowe Stanisław Lorenc

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 38-604 Hoczew, Zahoczewie 21

Zakład leśno-budowlany Wiesław Józefowicz

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 38-604 Hoczew, Zahoczewie 67

Usługi leśne Sylwester Roś

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 38-604 Hoczew, Nowosiółki 5

Usługi leśne. Transport.Wypał węgla drzewnego - Bogdan Misiorowski

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 38-604 Hoczew, Nowosiółki 23

Usługi Leśne Rafał Jarema

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 38-604 Hoczew, Zahoczewie 43A

Piotr Kopczyński - 38-604 Hoczew

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 38-604 Hoczew, Hoczew 30

Paweł Piłat - 38-604 Hoczew

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 38-604 Hoczew, Zahoczewie 38

TRANS - LAS "JAREK" Jaromir Benewiat

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 38-604 Hoczew, Bachlawa 30

Wojciech Kwiek Usługi Leśne

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 38-604 Hoczew, Żerdenka 5

Feliks Galant FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "FELIX"

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 38-604 Hoczew, Średnia Wieś 173

Zakład Usługowo Wytwórczy "PODKARPACIE" Stanisław Piłat

Główna działalność: Produkcja wyrobów tartacznych
Adres: 38-604 Hoczew, Zahoczewie 38

Paweł Łuczejko FAST - TRAK

Główna działalność: Produkcja wyrobów tartacznych
Adres: 38-604 Hoczew, Hoczew 137

Usługi w zakresie obróbki drewna Marek Śliwiński

Główna działalność: Produkcja wyrobów tartacznych
Adres: 38-604 Hoczew, Zahoczewie 38

Mariusz Zieliński Usługi Tartaczne

Główna działalność: Produkcja wyrobów tartacznych
Adres: 38-604 Hoczew, Zahoczewie 11

Usługi tartaczne Anna Jarosz

Główna działalność: Produkcja wyrobów tartacznych
Adres: 38-604 Hoczew, Średnia Wieś 34A

Produkcja i usługi drzewne Waldemar Pitycz

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
Adres: 38-604 Hoczew, Nowosiółki 97A

Wojciech Leicht

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
Adres: 38-604 Hoczew, Nowosiółki 12

Firma Usługowa Mariusz Pach

Główna działalność: Naprawa i konserwacja maszyn
Adres: 38-604 Hoczew, Zahoczewie 76

Roman Pietrzak Naprawa i Konserwacja Urządzeń Elektronicznych

Główna działalność: Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
Adres: 38-604 Hoczew, Średnia Wieś 118C lok. 4

EKO - RAD BIESZCZADY. Radosław Giefert

Główna działalność: Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
Adres: 38-604 Hoczew, Hoczew

Bogdan Feńczak FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA "FEŃCZAK"

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 38-604 Hoczew, Dziurdziów 25

Firma Usługowo Budowlano-Handlowa Adam Kilarecki

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 38-604 Hoczew, Zahoczewie 45

Wojciech Mamak Usługi Budowlano Remontowe

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 38-604 Hoczew, Zahoczewie 50

Firma Remontowo - Budowlana "Gierbud" Marcin Gierla

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 38-604 Hoczew, Hoczew 15a

SZEPTUCHA Adam Iwanicki

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 38-604 Hoczew, Średnia Wieś 16A

Usługi Remontowo-Budowlane i Leśne "DOM" Import-Export Zbigniew Szczerba

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 38-604 Hoczew, Zahoczewie 50

Fedor Wiesław "USŁUGI LEŚNE ORAZ SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWE"

Główna działalność: Roboty związane z budową dróg i autostrad
Adres: 38-604 Hoczew, Bachlawa 15

TRANS - KOP Zbigniew Lubiński

Główna działalność: Przygotowanie terenu pod budowę
Adres: 38-604 Hoczew, Zahoczewie 81