Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Skomlin

MAŁGORZATA KOLEBACZ-LIPIETA PPUH "OLWIMAX"

Główna działalność: Produkcja mebli biurowych i sklepowych
Adres: 98-346 Skomlin, Konstytucji 3 Maja 15

"ZDROWIE I RADOŚĆ" ZBIGNIEW MAŚLAK

Główna działalność: Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
Adres: 98-346 Skomlin, Tysiąclecia 8

FURMAN ALEKSANDRA - NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Główna działalność: Nauka języków obcych
Adres: 98-346 Skomlin, Żeromskiego 22

Ciężki Leszek- Świadczenie Usług Rolniczych

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 9 Skomlin, Bojanów 7

Łukasz Dybka - 98-346 Skomlin

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 98-346 Skomlin, Chmielniki 3

Wojciech Kuś - 98-346 Skomlin

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 98-346 Skomlin, Konstytucji 3-go Maja 9

Tomasz Spodymek - 98-346 Skomlin - wschodnia 4

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 98-346 Skomlin, ul. Wschodnia 4

Usługi Leśne - Łazik Sławomir

Główna działalność: Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
Adres: 9 Skomlin, Wróblew 9

Ryszard Lipski - Usługowe Śrutowanie Zboża

Główna działalność: Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
Adres: 9 Skomlin, Ług 1

Zawadzka Małgorzata -Usługi Dekarsko-Stolarskie

Główna działalność: Produkcja wyrobów tartacznych
Adres: 98-346 Skomlin, ul. Zachodnia 5

Andrzej Kowalek - ANDRIX

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
Adres: 98-346 Skomlin, ul. Rzemieślnicza 19A

Błażej Kowalek

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
Adres: 98-346 Skomlin, ul. Rzemieślnicza 19a

Adam Bednarek - 98-346 Skomlin

Główna działalność: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: 98-346 Skomlin, Zbęk 8

Mieczysław Trzepała - Zakład Produkcyjno-Usługowy SEMET s.c.

Główna działalność: Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Adres: 98-346 Skomlin, Parkowa 5

Jan Walęcki - Zakład Produkcyjno-Usługowy SEMET s.c.

Główna działalność: Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Adres: 98-346 Skomlin, Parkowa 5

Zakład Produkcyjno Usługowy SEMET II Walęcki Krzysztof

Główna działalność: Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Adres: 98-346 Skomlin, Wichernik 54

CZESŁAW MAJCHROWSKI

Główna działalność: Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Adres: 98-346 Skomlin, Zbęk 5

Tomasz Nowak-"ASTON" Firma Handlowo-Usługowa

Główna działalność: Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: 98-346 Skomlin, Wróblew 59

SKOCZYLAS JAROSŁAW - "USŁUGI ELEKTROMECHANICZNE; HYDRAULICZNE; PNEUMATYCZNE; DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA"

Główna działalność: Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
Adres: 98-346 Skomlin, Wróblew 56

CZYŻOWSKI TOMASZ - FIRMA "USŁUGOWO-HANDLOWA"

Główna działalność: Produkcja statków i konstrukcji pływających
Adres: 98-346 Skomlin, gen. Sikorskiego 29

Piotr Piekarek- F.P.U.H. "PRO-MEBEL"

Główna działalność: Produkcja mebli kuchennych
Adres: 98-346 Skomlin, Kusocińskiego 51

PPHU- Emilia Osadnik

Główna działalność: Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
Adres: 98-346 Skomlin, gen. Sikorskiego 4

Rafał Kozica - 98-346 Skomlin

Główna działalność: Odzysk surowców z materiałów segregowanych
Adres: 98-346 Skomlin, Bojanów 1

Mariusz Kołek - 98-346 Skomlin

Główna działalność: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: 98-346 Skomlin, Zadole 4

"JMLB" - JACEK KRAŚNY

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 9-834 Skomlin, Alfonsa Olejnika-Babinicza 10

Aldona Placek

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 98-346 Skomlin, Smugi 3

"PODGÓRSKI" Beata Podgórska

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 98-346 Skomlin, Toplin 61

Roboty Budowlane- Idasiak Józef

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 98-346 Skomlin, Bojanów 31

Tomasz Straszak Usługi Koparko-ładowarką

Główna działalność: Przygotowanie terenu pod budowę
Adres: 98-346 Skomlin, Wróblew 132

WERTOM Arkadiusz Wójcik

Główna działalność: Wykonywanie instalacji elektrycznych
Adres: 98-346 Skomlin, Wygoda 7

Trojnicz Andrzej - Zakład Elektryczno-Instalacyjny. Usługi Remontowe i Budowlane.

Główna działalność: Wykonywanie instalacji elektrycznych
Adres: 98-346 Skomlin, Kusocińskiego 5

F.P.H.U. ""LLAF"" JAROSŁAW ŚWIATŁY

Główna działalność: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Adres: 98-346 Skomlin, Zbęk 19

Karol Pilarski - 98-346 Skomlin

Główna działalność: Tynkowanie
Adres: 98-346 Skomlin, Wichernik 16

Janusz Kryściak - 98-346 Skomlin - rzemieślnicza 1

Główna działalność: Tynkowanie
Adres: 98-346 Skomlin, ul. Rzemieślnicza 1

USŁUGI BUDOWLANE - Kryściak Janusz

Główna działalność: Zakładanie stolarki budowlanej
Adres: 98-346 Skomlin, Wróblew 60

Daniel Małyska - USŁUGI STOLARSKIE

Główna działalność: Zakładanie stolarki budowlanej
Adres: 98-346 Skomlin, Wróblew 79

Tomasz Siwik - PPH "TOMAX"

Główna działalność: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
Adres: 98-346 Skomlin, Tysiąclecia 10

"KAM-BRUK"Paweł Kaczmarek

Główna działalność: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
Adres: 98-346 Skomlin, ul. Tysiąclecia 67

FIRMA USŁUGOWO- HANDLOWO- PRODUKCYJNA " ANMAKS" MARCIN STRÓZIK

Główna działalność: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Adres: 98-346 Skomlin, Alfonsa Olejnika-Babinicza 1

Dorota Markiewicz - Usługi Ciesielsko - Dekarskie

Główna działalność: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Adres: 98-346 Skomlin, Bojanów 30