Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Białowieża

"Prace ziemne, handel i transport" Ewa Podłaszczyk

Główna działalność: Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
Adres: 17-230 Białowieża, Leśna 5

RUTKA WALDEMAR "AN WAL"

Główna działalność: Produkcja pozostałych mebli
Adres: 0 Białowieża, Białowieża 2

Usługi Elektryczne - Andrzej Mironkiewicz

Główna działalność: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
Adres: 17-230 Białowieża, Meleszkowska 4

"Szpakowicz Projekt" Andrzej Szpakowicz

Główna działalność: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
Adres: 17-230 Białowieża, Centura 1

UNIKAT Zakład Gastronomiczno Noclegowy - Ireneusz Bochenko

Główna działalność: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
Adres: 17-230 Białowieża, gen. Aleksandra Waszkiewicza 39

Restauracja Pokusa Michał Cieślak - wspólnik spólki cywilnej

Główna działalność: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
Adres: 17-230 Białowieża, Olgi Gabiec 15

Restauracja Pokusa Robert Szczepankowski - wspólnik spółki cywilnej

Główna działalność: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
Adres: 17-230 Białowieża, OLGI GABIEC 15

Usługi Leśne Andrzej Nikołajuk

Główna działalność: Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
Adres: 17-230 Białowieża, Podolany Pierwsze 14

Wojciech Lickiewicz

Główna działalność: Pozyskiwanie drewna
Adres: 17-230 Białowieża, Podolany Drugie 27

Zakład Usług Leśnych - Krzysztof Jaganow

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 17-230 Białowieża, Grudki 32

"Jerzyk" Jerzy Chilecki

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 17-230 Białowieża, Podolany Drugie 50

Zakład Usług Lesnych - Marian Rusko

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 17-230 Białowieża, Grudki 30 lok. 4

TMH Elżbieta Siemieniuk

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 17-230 Białowieża, ul. Wojciechówka 4

"Zakład Usług Leśnych"- Włodzimierz Piekacz

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 17-230 Białowieża, Krzyże 25

Usługi stolarskie - Andrzej Dziedzik

Główna działalność: Produkcja wyrobów tartacznych
Adres: 17-230 Białowieża, Teremiski 22

"Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe" Elżbieta Poleszuk

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
Adres: 17-230 Białowieża, Teremiski 6

Przemysław Szuma

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
Adres: 17-230 Białowieża, ul. gen. Aleksandra Waszkiewicza 210

"Rzeźba w drewnie i galaria gipsowa" -Teresa Smoktunowicz

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
Adres: 17-230 Białowieża, ul. gen. Aleksandra Waszkiewicza 14

"Rękodzieło ludowe" - Maria Smoktunowicz

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
Adres: 17-230 Białowieza, Białowieża Krzyże 8

"Rękodzieło ludowe" - Jarosław Smoktunowicz

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
Adres: 17-230 Białowieża, Krzyże 8

"Pamiatki z drewna" Ludmiła Szuma

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
Adres: 17-230 Białowieża, Krzyże 16

IWONA TELESZEWSKA SALON FRYZJERSKI "IWONA"

Główna działalność: Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Adres: 17-230 Białowieża, ul. gen. Aleksandra Waszkiewicza 7

USŁUGI TURYSTYCZNO-KOLEJOWE MARCIN GRZEŚ

Główna działalność: Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Adres: 17-230 Białowieża, Białowieża

Stacja Białowieża Pałac - Halina Pabian

Główna działalność: Działalność obiektów kulturalnych
Adres: 17-230 Białowieża, Kolejowa 1A

Żubrowa 10 Jan Walencik

Główna działalność: Artystyczna i literacka działalność twórcza
Adres: 17-230 Białowieża, Żubrowa 10

MAREK KOSIŃSKI "ALCES"

Główna działalność: Artystyczna i literacka działalność twórcza
Adres: 17-230 Białowieża, Tropinka 79

FIRMA USŁUGOWA MONA MARIA WOŁKOWYCKA

Główna działalność: Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
Adres: 17-230 Białowieża, ul. Zastawa 58

Indywidualna specjalistyczna praktyka stomatologiczna - Zdzisława Nowak

Główna działalność: Praktyka lekarska dentystyczna
Adres: 17-230 Białowieża, Puszczańska 2

"WEJMUTKA" Białowieska Akademia Bioróżnorodności - Olimpia Pabian

Główna działalność: Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: 17-230 Białowieża, Kolejowa 1A

Paulina Szymura - 17-230 Białowieza

Główna działalność: Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
Adres: 17-230 Białowieza, Białowieża Dyrekcyjny 11

EMIL ŁUCZAJ

Główna działalność: Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
Adres: 17-230 Białowieża, ul. Sportowa 4

P.U.H. "FORSYCJA" - Pielęgnacja zieleni - Paweł Barmuta

Główna działalność: Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
Adres: 17-230 Białowieża, ul. gen. Aleksandra Waszkiewicza 238

Zakład Usług Wielobranżowych - Jerzy Matusiak

Główna działalność: Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
Adres: 17-230 Białowieża, Olgi Gabiec 23

ABC - Serwis usług porządkowych Jolanta Charytonow

Główna działalność: Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
Adres: 17-230 Białowieża, ul. Zastawa 4

Usługi porządkowe i katering - Anna Tkaczenko

Główna działalność: Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
Adres: 17-230 Białowieża, Grudki 12 lok. 3

Biuro Usług Przewodnickich "Puszcza Białowieska" - Lucyna Szymura

Główna działalność: Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
Adres: 17-230 Białowieża, Park Dyrekcyjny 11 lok. 1

"Białowieża Forest" Sławomir Przygodzki

Główna działalność: Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
Adres: 17-230 Białowieża, Podolany Pierwsze 2

Usługi turystyczne, handel, marketing "TEO-EKO" Teodor Iganowicz

Główna działalność: Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
Adres: 17-230 Białowieża, Park Dyrekcyjny 13 lok. 4

Turystyka przyrodnicza "SÓWECZKA" - Arkadiusz Szymura

Główna działalność: Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
Adres: 17-230 Białowieża, Park Dyrekcyjny 11 lok. 1

"MAJA" - Tadeusz Przygodzki

Główna działalność: Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
Adres: 17-230 Białowieża, Park Dyrekcyjny 13A lok. 2