Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Załakowo

JÓZEF RUSZEWSKI "Żwirownia"

Główna działalność: Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
Adres: 83-342 Załakowo, Załakowo 83

GERARD LEJK Firma "GERLEJ"

Główna działalność: Produkcja pozostałych mebli
Adres: 83-342 Załakowo, Załakowo 80

JANUSZ CHOSZCZ Ośrodek Szkolenia Kierowców

Główna działalność: Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
Adres: 83-342 Załakowo, Załakowo 15

BOŻENA TORUŃCZAK Wywóz Nieczystości Płnnych-Sprzedaż Pasz

Główna działalność: ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
Adres: 0 Załakowo, Załakowo 2

HENRYK KELLER Wywóz Fekalii

Główna działalność: ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
Adres: 83-342 Załakowo, Załakowo 18

WIESŁAW SZCZYPIOR Usługi Ogolnobudowlane

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 83-342 Załakowo, Załakowo 13A

MARCIN SZCZYPIOR Usługi Ogólnobudowlane

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 83-342 Załakowo, Załakowo 13A

MIROSŁAW BRZESKI Firma Ogólnobudowlana

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 83-340 Załakowo, Załakowo 71

RAFAŁ WALKUSZ Usługi Ogólnobudowlane

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 83-340 Załakowo, Załakowo 72

MARCIN WENTA Przedsiębiorstwo Usługowe

Główna działalność: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Adres: 83-340 Załakowo, Załakowo 41B

KRZYSZTOF WENTA Zakład Budowlano-Dekarski

Główna działalność: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Adres: 83-340 Załakowo, Załakowo 41A

KLAUDIA WIECZOREK abc nailstore gdańsk

Główna działalność: Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: 83-340 Załakowo, Załakowo 54

JOANNA LEJK Szklenia Specjalistyczne BHP i Obsługa Firm

Główna działalność: Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: 0 Załakowo, Załakowo 81

Adrian Lejk FDS

Główna działalność: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
Adres: 83-342 Załakowo, Załakowo 80