Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Olkusz

Piotr Drzewiecki REM-POL EKSPORT-IMPORT

Główna działalność: Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
Adres: 32-300 Olkusz, ul. Partyzantów 5

Wojciech Tippe ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY EXPORT-IMPORT "ELTI"

Główna działalność: Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
Adres: 32-300 Olkusz, ul. Parcze 29

Kazimierz Syguła F.H.U. "SYRENA"

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 32-300 Olkusz, Króla Kazimierza Wielkiego 79

TRANSPORT OSOBOWY Jacek Kłapciński

Główna działalność: Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
Adres: 32-300 Olkusz, ul. Harcerska 3

Tomasz Kiełtyka - 32-300 Olkusz - rynek rynek 24

Główna działalność: Pozostałe formy udzielania kredytów
Adres: 32-300 Olkusz, rynek Rynek 24

Jan Bieda USŁUGI W ZAKRESIE LEŚNICTWA

Główna działalność: Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
Adres: 32-300 Olkusz, Troks 37

FIRMA USŁUG AGROTECHNICZNYCH Bohdan Januszek

Główna działalność: Pozyskiwanie drewna
Adres: 32-300 Olkusz, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 19

Edward Szumera

Główna działalność: Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
Adres: 32-300 Olkusz, Zimnodół 96A

Anna Jochymek - 32-300 Olkusz

Główna działalność: Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
Adres: 32-300 Olkusz, ul. Spółdzielcza 9

Grzegorz Tomsia "ECHELLE" F.P.H.U

Główna działalność: Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
Adres: 32-300 Olkusz, Osiek 192A

Marek Chochół - 32-300 Olkusz - mazaniec 46

Główna działalność: Produkcja gotowych parkietów podłogowych
Adres: 32-300 Olkusz, Mazaniec 46

P.P.U.H. POLPLAST Krzysztof Kocjan

Główna działalność: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
Adres: 32-300 Olkusz, Zimnodół 127

Wiesława Dela ZAKŁAD USŁUG POLIGRAFICZNYCH

Główna działalność: Pozostałe drukowanie
Adres: 32-300 Olkusz, Króla Kazimierza Wielkiego 82

Krzysztof Różanowski FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DEKOREM

Główna działalność: Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
Adres: 32-300 Olkusz, ul. Zagaje 5A

Urszula Zub ODLEWNIA ŻELIWA I METALI KOLOROWYCH

Główna działalność: Odlewnictwo żeliwa
Adres: 32-300 Olkusz, Cegielniana 2

Marek Szymczyk ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "ALMET"

Główna działalność: Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
Adres: 32-300 Olkusz, Rabsztyn 5

Maciej Kluczewski LEP LABORATORIUM ELEKTRONIKI PROFESJONALNEJ

Główna działalność: Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
Adres: 32-300 Olkusz, Wspólna 9

Zenon Sperka

Główna działalność: Odzysk surowców z materiałów segregowanych
Adres: 32-300 Olkusz, kpt. Hardego 3

Adam Jurczyk PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-TRANSPORTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ADAMS"

Główna działalność: Roboty związane z budową dróg i autostrad
Adres: 32-300 Olkusz, Pazurek 28a

Jan Kuciński ZAKŁAD BUDOWY I REMONTÓW TORÓW KOLEJOWYCH

Główna działalność: Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
Adres: 32-300 Olkusz, Armii Krajowej 26 lok. 12

Janusz Noga 1.ZAKŁAD SZKLARSKI 2.wspólnik spółki cywilnej

Główna działalność: Malowanie i szklenie
Adres: 32-300 Olkusz, Francesco Nullo 9

Jan Krawczyk FIRMA HANDLOWA

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
Adres: 32-300 Olkusz, Zederman 181

Zbigniew Adamczyk PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ARPOL"

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
Adres: 32-300 Olkusz, Zimnodół 118

Bożena Bieniek FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "ABI"

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
Adres: 32-300 Olkusz, 1000-Lecia

Maria Jaros SKLEP SPOŻYWCZY

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 32-300 Olkusz, Króla Kazimierza Wielkiego 20

Józef Łuszcz - 32-300 Olkusz

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 32-300 Olkusz, Kosmolów 99a

Artur Sokół

Główna działalność: Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
Adres: 32-300 Olkusz, Jesionowa 15

Krzysztof Brzeziński Zakład Programowania i Usług Komputerowych

Główna działalność: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
Adres: 32-305 Olkusz, Zygmunta Krasińskiego 1 lok. 62

Dariusz Rozmus - 32-300 Olkusz

Główna działalność: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
Adres: 32-300 Olkusz, Zygmunta Krasińskiego 10 lok. 32

Mieczysław Król RAPID

Główna działalność: Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
Adres: 32-300 Olkusz, Przemysłowa 16

Magdalena Girek "CONSULTING TRAVEL"

Główna działalność: Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
Adres: 32-300 Olkusz, Rynek 22

Andrzej Foryś PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "AZET"

Główna działalność: Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
Adres: 32-300 Olkusz, Wspólna 6

ANNA- USŁUGI KRAWIECKIE - Anna Łukjan

Główna działalność: Wykończanie wyrobów włókienniczych
Adres: 32-300 Olkusz, Augustiańska 8

Paweł Chwast FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA "BELUNO"

Główna działalność: Wykończanie wyrobów włókienniczych
Adres: 32-300 Olkusz, Zederman 39

Dariusz Burzyński F.H.U.

Główna działalność: Wykończanie wyrobów włókienniczych
Adres: 32-300 Olkusz, Legionów Polskich 30 lok. 19

Marta Gęgotek Firma Handlowa Firany i Tkaniny

Główna działalność: Wykończanie wyrobów włókienniczych
Adres: 32-300 Olkusz, Marii Curie-Skłodowskiej 45

Ilona Żurek SELYOTEC

Główna działalność: Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
Adres: 32-300 Olkusz, ul. Zofii Nałkowskiej 8 lok. 30

GAMTEX JERZY WIŚNIEWSKI

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: 32-300 Olkusz, 1000-LECIA BAZAWSTW

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy ELTII Rafał Tippe

Główna działalność: Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
Adres: 32-300 Olkusz, ul. Parcze 29

Małgorzata Krawczyk Technika Przemysłowa

Główna działalność: Produkcja maszyn do obróbki metalu
Adres: 32-300 Olkusz, Osiek 183A