Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Skoˆyszyn

PAWLU— JAKUB P&P USťUGI HANDEL PRODUKCJA s.c

Główna działalność: Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Sławęcin 11

DYL¤G JAN FIRMA HANDLOWO-USťUGOWA "DYL¤G i S-KA" s.c

Główna działalność: Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Święcany bn

KťOSOWICZ TOMASZ USťUGI GEODEZYJNE

Główna działalność: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Skołyszyn 281

MAREK ANTAS - 38-242 Skoˆyszyn

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Siedliska Sławęcińskie 55

JAN HALKO - 38-242 Skoˆyszyn

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Bączal Dolny 91

GORCZYCA STANISťAW Cukiernia "SĄdecka"s.c. Marta Gorczyca Stanisˆaw Gorczyca

Główna działalność: Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Skołyszyn 355

PIERZ ZBIGNIEW " MARKITEZA"

Główna działalność: Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Święcany 269

RYSZARD KRŕL

Główna działalność: Produkcja opakowań drewnianych
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Skołyszyn 409

GUTKOWSKA BOGUMIťA FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA "GABI"

Główna działalność: Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Skołyszyn bn.

MAZUR MARCIN PLAST - POL

Główna działalność: Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Skołyszyn 78

HAJDUK JERZY Przedsi©biorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usˆugowe "LIBET"

Główna działalność: Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Skołyszyn 203

MASTEJ MARCIN FIRMA HANDLOWO USťUGOWA PRODUKCYJNA " GRANMAR "

Główna działalność: Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Siedliska Sławęcińskie 22a

SOKOťOWSKI ANDRZEJ ZAKťAD ELEKTRO-MECHANICZNY I USťUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Główna działalność: Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Lisów 15

LELKO RYSZARD PIOTR ZAKťAD POGRZEBOWY

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Skołyszyn 261

IRENEUSZ CZAJKA - 38-242 Skoˆyszyn

Główna działalność: Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Siedliska Sławęcińskie 44

KOZťECKI STANISťAW ROBOTY OGŕLNO-BUDOWLANE

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Skołyszyn 167

PIOTR K¨DZIOR

Główna działalność: Roboty związane z budową dróg i autostrad
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Święcany 249

KLISIEWICZ SEBASTIAN " INSTALATOR "

Główna działalność: Wykonywanie instalacji elektrycznych
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Skołyszyn bn

BACZYăSKI BOGUSťAW MONT - SPAW

Główna działalność: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Skołyszyn 112

JERZAK ťUKASZ F.U.H. HYDRO-REM ťukasz Jerzak

Główna działalność: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Skołyszyn 38

˝YGťOWICZ EUGENIUSZ "Usˆugi Remontowo-Budowlane"

Główna działalność: Tynkowanie
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Bączal Górny 185

SYCHTA KAZIMIERZ BLACHARSTWO BUDOWLANE SYCHTA KAZIMIERZ

Główna działalność: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Święcany 172

SHAKHBAZYAN ARAM "JELENA"

Główna działalność: Artystyczna i literacka działalność twórcza
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Skołyszyn 492

R¨PALSKI MAREK F.P.H.U. VIS-MAR MAREK R¨PALSKI

Główna działalność: Działalność związana z pakowaniem
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Skołyszyn 274

MISIOťEK GRA˝YNA GABINET WETERYNARYJNY

Główna działalność: DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Skołyszyn 317

SZLACHCIC-ťUKASIK ťUKASZ STUDIO VIDEO JL ťUKASZ SZLACHCIC-ťUKASIK

Główna działalność: Działalność fotograficzna
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Lisów 39

DUBIEL STANISťAW PRYWATNA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "KONCEPT"

Główna działalność: Działalność w zakresie architektury
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Święcany 228

WI—NIOWSKI PAWEť DORADZTWO UBEZPIECZENIOWE

Główna działalność: Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Skołyszyn 305

SZAFARZ PAWEť Paweˆ Szafarz Usˆugi informatyczne

Główna działalność: Działalność związana z oprogramowaniem
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Święcany 314

SZLACHCIC-ťUKASIK JUSTYNA STUDIO VIDEO JL

Główna działalność: Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Lisów 39

IRENEUSZ OLESZKOWICZ

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Siedliska Sławęcińskie 34

—REDNIAWSKI KAZIMIERZ USťUGI TRANSPORTOWE

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Skołyszyn 228

PYZIK KRZYSZTOF PYZIK PRZEDSI¨BIORSTWO TRANSPORTOWE

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Święcany 575

MACZUGA STANISťAW USťUGI TRANSPORTOWO - HANDLOWE

Główna działalność: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Bączal Górny 184

GORCZYCA RENATA FIRMA HANDLOWA RENATA GORCZYCA

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Skołyszyn 412

PATRYN EL˝BIETA Sklep z odzieľĄ uľywanĄ

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Skołyszyn 457

BARZYK MAGDALENA SKLEP ODZIE˝OWY BARZYK MAGDALENA

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Skołyszyn 430

SZLACHCIC RAFAť TEL - GSM

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Lisów 39

MIKA MAťGORZATA SKLEP SPO˝YWCZO- WIELOBRAN˝OWY

Główna działalność: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Lisów bn

BARZYK RYSZARD SKLEP SPO˝YWCZO- PRZEMYSťOWY

Główna działalność: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
Adres: 38-242 Skoˆyszyn, Święcany 350