Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Nowy Lubosz

HENRYK GAERTIG Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Germax"

Główna działalność: Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
Adres: 64-000 Nowy Lubosz, KOŚCIAŃSKA 75

RAFAŁ MAJCHRZAK BRUKARSTWO-FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA

Główna działalność: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: 64-000 Nowy Lubosz, KOŚCIAŃSKA 83

LIKOPAK Paulina Lenart

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
Adres: 64-000 Nowy Lubosz, Osiedle Mikołaja Reja 46

KRZYSZTOF WOPIŃSKI PIANOSERWIS

Główna działalność: Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
Adres: 64-000 Nowy Lubosz, ul. Kościańska 72

IRENEUSZ OLEJNIK S T O L A R S T W O

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
Adres: 64-000 Nowy Lubosz, OSIEDLE MIKOŁAJA REJA 9

MICHAŁ KAŹMIERCZAK ZAKŁAD STOLARSKI

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
Adres: 64-000 Nowy Lubosz, KOŚCIAŃSKA 62

MARIUSZ JANKOWSKI Zakład Stolarski

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
Adres: 64-000 Nowy Lubosz, LEŚNA 41

MARIAN KEMPIŃSKI ZAKŁAD USŁUGOWY "KEM-MAR"

Główna działalność: Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Adres: 64-000 Nowy Lubosz, KOŚCIAŃSKA 10

KAROL ITKOWIAK USŁUGI TECHNICZNE ITEX

Główna działalność: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
Adres: 64-000 Nowy Lubosz, KOŚCIAŃSKA 14

HENRYK SAŁAPATEK M U R A R S T W O

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 64-000 Nowy Lubosz, OSIEDLE MIKOŁAJA REJA 47

STANISŁAW ANTONIAK Instalatorstwo Elektryczne

Główna działalność: Wykonywanie instalacji elektrycznych
Adres: 64-000 Nowy Lubosz, KOŚCIAŃSKA 120A

ROBERT MARCINIAK INSTALACJE PRZEMYSŁOWE

Główna działalność: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Adres: 64-000 Nowy Lubosz, KOŚCIAŃSKA 129A

MAREK HERTMANOWSKI MARKO-INSTAL USŁUGI WODNO-KANALIZACYJNE i CO

Główna działalność: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Adres: 64-000 Nowy Lubosz, ul. Graniczna 1a

MACIEJ CZESZAK FIRMA "TYNKARZ"

Główna działalność: Tynkowanie
Adres: 64-000 Nowy Lubosz, KOŚCIAŃSKA 73

JACEK KAŹMIERCZAK Zakład Remontowo Budowlany

Główna działalność: Tynkowanie
Adres: 64-000 Nowy Lubosz, KOŚCIAŃSKA 24

MACIEJ PIOTROWSKI Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

Główna działalność: Zakładanie stolarki budowlanej
Adres: 64-000 Nowy Lubosz, ul. Kościańska 47

JAROSŁAW PRZYBYLSKI DORADZTWO FINANSOWE

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
Adres: 64-000 Nowy Lubosz, SŁONECZNA 6

DARIUSZ MYLER DAREX FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
Adres: 0 Nowy Lubosz, KOŚCIAŃSKA 7A

IRENEUSZ MYLER ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY "ADIK"

Główna działalność: Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
Adres: 64-000 Nowy Lubosz, OSIEDLE MIKOŁAJA REJA 5

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA LIDIA KARPIŃSKA-JAGACIAK

Główna działalność: Praktyka lekarska specjalistyczna
Adres: 64-000 Nowy Lubosz, os. Mikołaja Reja 37

KRZYSZTOF MYLER USŁUGI MUZYCZNE KONSONANS

Główna działalność: Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
Adres: 64-000 Nowy Lubosz, ul. Kościańska 107A

KINGA RZEGOCKA-STASIAK "L E T R A"

Główna działalność: Działalność związana z tłumaczeniami
Adres: 64-000 Nowy Lubosz, ul. Działkowa 10

MAREK KOWALCZYK "MAR-MAP" Biuro Usług Geodezyjno- Kartograficznych

Główna działalność: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Adres: 64-000 Nowy Lubosz, OSIEDLE MIKOŁAJA REJA 28

PAULINA TOMASZEWSKA "FIN-TOM" FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA

Główna działalność: Pozostałe pośrednictwo pieniężne
Adres: 64-000 Nowy Lubosz, OGRODOWA 32

ŁUKASZ LAJSZNER "LUBONET"

Główna działalność: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
Adres: 64-000 Nowy Lubosz, KOŚCIAŃSKA 109A

SZYMON GAERTIG CALISTO USŁUGI INFORMATYCZNE

Główna działalność: Działalność związana z oprogramowaniem
Adres: 64-000 Nowy Lubosz, KOŚCIAŃSKA 75

ROBERT OLEJNIK FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "DINO"

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 64-000 Nowy Lubosz, ul. Słoneczna 14

SŁAWOMIR KOŁACKI Transport Ciężarowy

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 64-000 Nowy Lubosz, KOŚCIAŃSKA 11A

HELENA ADAMCZAK TRANSPORT CIėŻAROWY

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 64-000 Nowy Lubosz, KOŚCIAŃSKA 114

ŁUKASZ WOŚKOWIAK FIRMA HANDLOWA

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: 0 Nowy Lubosz, KOŚCIAŃSKA 108A

WALDEMAR ADAMCZEWSKI Sprzedaż Detaliczna

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Adres: 64-000 Nowy Lubosz, ul. Kościańska 119

MAGDALENA MAŁECKA PRZEDSIėBIORSTWO HANDLOWE

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: 64-000 Nowy Lubosz, WIEJSKA 20

BARTOSZ KASZTELAN MECHANIKA POJAZDOWA

Główna działalność: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Adres: 64-000 Nowy Lubosz, OSIEDLE MIKOŁAJA REJA 16