Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Skierniewice

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- KONSULTACYJNE "TOM-ROL" STANISŁAW KOTLIŃSKI

Główna działalność: Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
Adres: 96-100 Skierniewice, INSTYTUTOWA 13

PIOTR ORŁOWSKI P.P.H.U. PIO-PLAST

Główna działalność: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 92A

JANUSZ PLASKOTA -

Główna działalność: Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
Adres: 96-100 Skierniewice, WITTENBERGA 11

"MŁYN ZBOŻOWY" IRENEUSZ BRZEZIŃSKI

Główna działalność: Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
Adres: 96-100 Skierniewice, WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO 49

ZAKŁAD KUŚNIERSKI ROBERT KACAŁA

Główna działalność: Produkcja odzieży skórzanej
Adres: 96-100 Skierniewice, PÓŁNOCNA 59

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "LUDWIK" MAREK LISIECKI

Główna działalność: Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Trzcińska 75 lok. 18

GRUND-POMP SERVICE PAWEŁ SZYMAŃSKI

Główna działalność: Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
Adres: 0 Skierniewice, SIERAKOWICE PRAWE 69B

PIOTR DŁUGOSZ BIURO-SERWIS

Główna działalność: Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Kameralna 10

HYDRO TRUCK SYSTEM AGNIESZKA KOŚCIESZA

Główna działalność: Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów
Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 9 lok. 61

ROBERT STASZEWSKI FIRMA OKOŃ

Główna działalność: Produkcja sprzętu sportowego
Adres: 96-100 Skierniewice, NOWOBIELAŃSKA 67A

FIRMA TRANSPORTOWO-BUDOWLANA "AREX" ARKADIUSZ JAŻDŻYK

Główna działalność: Roboty związane z budową dróg i autostrad
Adres: 96-100 Skierniewice, KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 31

"TERMO-DACH" SYLWESTER MAJEWSKI

Główna działalność: Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Miedniewicka 35B

P.H.U."SIBES" SŁAWOMIR SAWICKI

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Tadeusza Kościuszki 21A

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE TEGRAPOL TADEUSZ KLUSZCZYŃSKI

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Elizy Orzeszkowej 13B

SKLEP AGD KAZIMIERZ CZERNEK

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 96-100 Skierniewice, RYNEK 2 lok. 3

KAZIMIERZ KOWALCZYK P.H.U. "WAFELL"

Główna działalność: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
Adres: 96-100 Skierniewice, ul. mjr. Henryka Sucharskiego 1 lok. 52

GRZEGORZ ZABOST

Główna działalność: Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
Adres: 96-100 Skierniewice, MSZCZONOWSKA 116

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MACIEJAK APOLONIA

Główna działalność: Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
Adres: 96-100 Skierniewice, MAKOWSKA 2A

REGINA BORUC REMIK MAŁA GASTRONOMIA

Główna działalność: Ruchome placówki gastronomiczne
Adres: 96-100 Skierniewice, MSZCZONOWSKA 11/13 lok. 8

MAZOWIECKA SIEĆ KIN ZBIGNIEW MAGDZIARZ

Główna działalność: Działalność związana z projekcją filmów
Adres: 96-100 Skierniewice, IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO 24

BOGUMIŁA JAGIEŁŁO-TARNOWSKA "DARBUD"

Główna działalność: Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Stefana Batorego 10

FPUH ELTSAT JERZY BRZEZIŃSKI

Główna działalność: Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
Adres: 96-100 Skierniewice, Batorego 12

ZAKŁAD HANDLU I USŁUG WIELOBRANŻOWYCH MIECZYSŁAW KA¬MIERCZAK

Główna działalność: Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: 96-100 Skierniewice, MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO 3 lok. 8

CYSTEL WALDEMAR GODLEWSKI

Główna działalność: Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 33/35

"K4" KSAWERY KOWALCZYK

Główna działalność: Wykończanie wyrobów włókienniczych
Adres: 96-100 Skierniewice, Mokra Lewa 54

JERZY CHILIMOŃCZYK PRODUKCJA-HANDEL-USŁUGI "LUMEN"

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: 96-100 Skierniewice, PROF. EDMUNDA MALINOWSKIEGO 13

JERZY ŚMIESZEK

Główna działalność: Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Młynarska 45A

DARIUSZ ŁYŚ STUDIO MEBLI "PROJEKT"

Główna działalność: Produkcja mebli biurowych i sklepowych
Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Bolesława Prusa 8A lok. 12

EUGENIUSZ MALKA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "MALEX"

Główna działalność: Produkcja mebli biurowych i sklepowych
Adres: 96-100 Skierniewice, BALCEROWSKA 11

MADERA OLGA ZAWISTOWSKA

Główna działalność: Produkcja mebli biurowych i sklepowych
Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Łódzka 52

CENTRUM ZAOPATRZENIA MEBLOWEGO MIROSŁAW WÓJT

Główna działalność: Produkcja mebli biurowych i sklepowych
Adres: 96-100 Skierniewice, ul. 1 Maja 10A

TOSKA TOMASZ SKORUPSKI

Główna działalność: Produkcja mebli biurowych i sklepowych
Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Stefana Batorego 47

"FRONBUD" - STANISŁAW FRONCKIEWICZ

Główna działalność: Produkcja mebli biurowych i sklepowych
Adres: 96-100 Skierniewice, Miedniewice MIEDNIEWICE 143

PROJEKT PREMIUM TOMASZ PUCHYR

Główna działalność: Produkcja mebli biurowych i sklepowych
Adres: 96-100 Skierniewice, Stefana Batorego 5

P.P.H.U."MEBLUX" JAN WITKOWSKI

Główna działalność: Produkcja mebli biurowych i sklepowych
Adres: 96-100 Skierniewice, ZADĘBIE 15A

PIOTR PRZYBYŁ ZAKŁAD STOLARSKI PROJEKT

Główna działalność: Produkcja mebli biurowych i sklepowych
Adres: 96-100 Skierniewice, MANDARYNKOWA 5

SOFLINE PRESTIGE KRZYSZTOF GRABOWSKI

Główna działalność: Produkcja pozostałych mebli
Adres: 96-100 Skierniewice, UL.RYMONTA 37

PRODUCENT MEBLI MIROSŁAW KUŚMIERCZYK

Główna działalność: Produkcja pozostałych mebli
Adres: 96-100 Skierniewice, LUDWIKÓW 12A

P.P.H.U SŁABY TOMASZ SŁABY

Główna działalność: Produkcja pozostałych mebli
Adres: 96-100 Skierniewice, PIŁSUDSKIEGO 17 lok. 3

TOMASZ URBANIAK P. W. URBANIAK I SPÓŁKA S.C.

Główna działalność: Produkcja pozostałych mebli
Adres: 96-100 Skierniewice, CZYSTA 36