Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Ławki

1. AVACO KOPALNIA KRUSZYWA JAROSŁAW RATAJSKI2. AVACO KOPALNIA KRUSZYWA s.c.

Główna działalność: Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
Adres: 62-240 Ławki, Ławki -

MOL-POL Mariusz Molak

Główna działalność: Przygotowanie terenu pod budowę
Adres: 5-505 Ławki, ul. Solecka 22

FHU BULO Marcin Łukaszonek

Główna działalność: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
Adres: 14-405 Ławki, Ławki 10

SEBASTIAN SUBOCZ POL-MAP USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE

Główna działalność: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Adres: 14-405 Ławki, Ławki 45 lok. 3

INTEGRAWIS Grzegorz Miernik

Główna działalność: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
Adres: 5-505 Ławki, ul. Główna 10A

LILIANA CELMER "FIOLETY"

Główna działalność: Działalność związana z oprogramowaniem
Adres: 5-505 Ławki, Czarująca 1