Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Krzyków

Obsługa Inwestycji Bartłomiej Żwakuła

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 55-003 Krzyków, ul. Jesionowa 4

ELWIRA STĘPIEŃ-GREGORCZYK WIRMAL

Główna działalność: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
Adres: 55-003 Krzyków, ul. Słoneczna 6

WOJCIECH RADUCHOWSKI TRINITY

Główna działalność: Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
Adres: 55-003 Krzyków, ul. Parkowa 1

SIM Marzena Drzewosz

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
Adres: 55-003 Krzyków, ul. Chabrowa 17

Sklep Spożywczy Ewa Lewicka

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: 46-113 Krzyków, Krzyków 23