Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Pręgowo Górne

PrzedsiębiorstwoBudowlano-Usługowe ALLTECH Iwona Banaszczyk

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 83-050 Pręgowo Górne, ul. Wyżynna 6