Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Turznice

P.P.H.U. ""WEGA"" - Sławomir Kuchta

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: 86-302 Turznice, Turznice 16

""CONCEPT"" - Projektowanie Architektoniczne Tomasz Porębny

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 86-302 Turznice, Turznice 40

Agent Ubezpieczeniowy - Irena Jaciubek

Główna działalność: Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
Adres: 86-302 Turznice, Turznice 44

""LIKWIDATOR"" Andrzej Frankiewicz

Główna działalność: Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
Adres: 86-302 Turznice, Turznice 5l