Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Rożnoparcele

SŁAWOMIRA KODŁUBAJ-KOMARCZEWSKA ZAKŁAD WYTWÓRCZO-USŁUGOWY „ROLMET”

Główna działalność: Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
Adres: 87-700 Rożnoparcele, ul. Konwaliowa 47

PIOTROBUD Kazimierz Piotrowski

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 87-700 Rożnoparcele, ul. Konwaliowa 15

BEATA MATYNIA USŁUGI INWESTYCYJNE

Główna działalność: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: 87-700 Rożnoparcele, ul. Krokusowa 25A